Prihranki ENIS

ENIS je okrajšava za energetski nadzorno-informacijski sistem. ENEKOM je z namenom prepoznavnosti kakovostne storitve registriral blagovno znamko, ki določa energetske informacijske sisteme s kratko vračilno dobo. Za doseganje prihrankov je bistven celosten pristop k izgradnji sistema ter odlično sodelovanje s projektno skupino organizacije.

Energetski nadzorno-informacijski sistem ENIS predstavlja celosten energetski informacijski sistem, ki se zgradi glede na potrebe in stanje v organizaciji. Glavni elementi sistema ENIS, ki vključuje najsodobnejša informacijska orodja, so:

Celostno upravljanje informacij

Sistem ENIS predstavlja osnovo za doseganje prihrankov energije. Velja pravilo, da se poraba energije običajno povečuje, če je ne merimo. Prav tako pa velja, da če informacij o rabi in stroških energije ne upravljamo celostno, ne moremo učinkovito dosegati prihrankov.

Sistem ENIS je ključni element sistema upravljanja z energijo, saj zagotavlja informacije o merjenih vrednostih rabe energije, ki so vrednotene glede na energijske dejavnike (vzroke za rabo energije). Prav tako omogoča vrednotenje učinkovitosti v daljšem časovnem obdobju.

Kratke vračilne dobe

Pri projektih uvajanja energetskih informacijskih sistemov (na osnovi vrednotenja vzpostavljenih kazalnikov učinkovitosti) ENEKOM običajno dosega neposredne vračilne dobe, krajše od treh let. V primeru pilotnih projektov v večjih organizacijah je vračilna doba tudi krajša od enega leta.

Zakaj uvajati energetski informacijski sistem ENIS

Kaj je sistem CSRE

 

Upravljanje z energijo