Kaj je sistem upravljanja z energijo

Sistem upravljanja z energijo je skupno ime za vse aktivnosti, ki vplivajo na rabo energije in stroške zanjo. Energetska učinkovitost in s tem povezani prihranki so neposredno povezani s kakovostjo vzpostavljenega sistema upravljanja z energijo posamezne organizacije. ENEKOMove izkušnje na področju sistemov upravljanja z energijo uvajamo pod blagovno znamko SUe.

V organizacijah, kjer nimajo jasno določenih odgovornosti in procesov upravljanja z energijo, se poraba energije in stroški zanjo običajno povečujejo, saj ni vzpostavljenih ustreznih mehanizmov za spodbujanje učinkovite rabe energije.

Odgovornost pri upravljanju organizacije narekuje, da se pomembni elementi sistema upravljanja z energijo določijo pisno in jih potrdi tudi vodstvo organizacije.

Standard SIST EN ISO 50001

Pri identifikaciji stanja in določanju smernic razvoja sistema se je smiselno opreti na v letu 2011 sprejet mednarodni standard SIST EN ISO 50001 »Sistemi upravljanja z energijo. Standard predstavlja osnovo za učinkovito uvajanje sistema upravljanja z energijo, saj je izdelan na osnovi izkušenj iz prakse.

V okviru sistema upravljanja z energijo moramo:

Pri sistemu upravljanja z energijo mora biti jasno določena odgovornost za izvedbo posameznih aktivnosti.

Smiselno je, da se sistem upravljanja z energijo uvaja na osnovi ekonomske učinkovitosti.

Prihranki SUe

Zmagovita kombinacija

 

Upravljanje z energijo