Prihranki SUe

Pri uvajanju oziroma nadgradnji sistema upravljanja z energijo se običajno identificirajo in izvedejo enkratni prihranki, ki lahko znašajo tudi pet in več odstotkov celotnih stroškov za energijo organizacije. Ker je namen sistema kontinuirano izboljševanje energetske učinkovitosti, je potreben celosten pristop. Parcialni pristopi imajo lahko celo negativen učinek. ENEKOM sodeluje z organizacijami pri vzpostavljanju oziroma nadgradnji sistemov upravljanja z energijo na osnovi dolgoletnih izkušenj.

Kakšne so vaše možnosti na področju zniževanja stroškov z uvajanjem sistema upravljanja z energijo, si lahko okvirno določite z odgovori na naslednja vprašanja:

V okviru sistema upravljanja z energijo se organizacija zaveže k stalnemu izboljševanju energetske učinkovitosti, kar pomeni tudi obvladovanje stroškov za energijo. Prav tako mora organizacija določiti svoje ciljne vrednosti stroškov in rabe energije ter periodično ugotavljati doseganje ciljev.

Standard ni dovolj

Pri uvajanju sistema se ne smemo omejiti zgolj na določila standarda SIST EN ISO 50001. Zagotoviti moramo namreč takšno uvajanje in vodenje sistema, ki je primerno rabi oziroma stroškom za energijo. Sam standard namreč ne določa vsebinske komponente uvajanja sistema (na primer, koliko kazalnikov naj vzpostavi posamezna organizacija), ampak zahteva zgolj kontinuirano izboljševanje energetske učinkovitosti.

Od 1 do 5 odstotkov

Najboljše organizacije z vzpostavljenim sistemom upravljanja z energijo kontinuirano izboljšujejo energetsko učinkovitost od 1 do 5 odstotkov letno.

Kaj je sistem upravljanja z energijo

Zmagovita kombinacija

Upravljanje z energijo