Kaj omogoča energetski pregled

Kakovostno izveden energetski pregled omogoča celovitejši in podrobnejši vpogled v energetiko organizacije, z njim pa dobimo osnovo za nadaljnje zniževanje stroškov za energijo. Predlagani ukrepi, do katerih pridemo na podlagi izvedenega energetskega pregleda, omogočajo gospodarno ukrepanje in določajo smernice delovanja organizacije v obdobju naslednjih treh do petih let.

Energetski pregled je orodje, ki je začetek vsake aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti. Pod pojmom energetski pregledi se v praksi izvaja vrsta aktivnosti - od preprostih analiz rabe energije, ki se izvajajo v okviru strokovnih skupin organizacij, do celostnih energetskih pregledov, ki omogočajo izdelavo kakovostne srednjeročne energetske strategije.

Ne izgubljajte priložnosti

Če ni vzpostavljen celostni pregled nad možnostmi za optimizacijo rabe energije, se izgubljajo priložnosti, kar se odraža v višjih stroških za energijo.

Pri izvajanju energetskega pregleda je zelo pomembno zagotoviti ustrezno strokovnost in neodvisnost izvajalca. Na osnovi dobrega sodelovanja s strokovno skupino v organizaciji lahko identificiramo in tudi izvedemo preprostejše ukrepe, ki ne zahtevajo večjih investicijskih vlaganj.

ENEKOM na osnovi ogleda vaše organizacije predlaga optimalno obliko energetskega pregleda. 

 

Prihranki z energetskim pregledom

Tudi najboljši potrebujejo energetski pregled

Upravljanje z energijo