Prihranki z energetskim pregledom

Na osnovi podrobne analize stanja in sodelovanja s strokovno skupino organizacije lahko z izvedbo energetskega pregleda spodbudimo več vrst prihrankov. Prihranke lahko dosežemo že z enostavnimi ukrepi, ki zahtevajo zgolj spremembe pri organizaciji poslovanja. Prava vrednost energetskega pregleda se izkaže pri določanju strokovnih osnov zahtevnejših investicij. Vračilna doba ENEKOMovih energetskih pregledov je v povprečju krajša od enega leta.

Načrt ukrepov

 

V okviru energetskega pregleda izdelamo načrt, ki predlaga možne organizacijske in investicijske ukrepe, omogoča pa tudi sistemsko doseganje prihrankov. Pri vsakem ukrepu so poleg energijskega in stroškovnega prihranka določene tudi višina investicije, vračilna doba ter smiselna prioriteta izvajanja ukrepa.

 

Evidentirani prihranki stroškov za energijo, ki se običajno gibljejo od 5 do 15 odstotkov celotnih stroškov, ki jih v organizacijah plačujejo za energijo, so odvisni od vrste dejavnikov. Ti dejavniki so predvsem energijska kompleksnost organizacije, obstoječ nadzor nad rabo energije ter organizacijska in strokovna usposobljenost odgovornih oseb. Po izkušnjah organizacij, v katerih je ENEKOM opravil energetske preglede, v povprečju izvedejo večino predlaganih ukrepov v roku petih let po zaključku energetskega pregleda.

 

Dobro izveden energetski pregled predstavlja temelje za učinkovito nadgradnjo sistema upravljanja z energijo, ki je orodje za kontinuirano povečevanje energetske učinkovitosti in zniževanje stroškov.

 

Kaj omogoča energetski pregled

Tudi najboljši potrebujejo energetski pregled

 

Upravljanje z energijo