Tudi najboljši potrebujejo energetski pregled

ENEKOM izvaja energetske preglede v organizacijah, ki se zavedajo pomena učinkovite rabe energije, zmanjševanja okoljskih obremenitev ter, ne nazadnje, zniževanja stroškov. Ponosni smo, da so z našimi energetskimi pregledi zadovoljni tisti, ki se uvrščajo med energetsko najučinkovitejše organizacije z zahtevnimi tehnološkimi in energetskimi procesi ter sposobnimi strokovnimi skupinami.

Z energetskim pregledom lahko tudi najboljši dobijo nove ideje za uspešno nadaljnje delo in ni namenjen zgolj potrjevanju uspešnosti organizacije.

Za energetski pregled se lahko odločite:

Periodično izvajanje energetskih pregledov

Ne glede na stopnjo energetske učinkovitosti organizacije je ekonomsko upravičeno periodično izvajanje energetskih pregledov s strani zunanjih strokovnjakov. Periodika izvajanja takšnega energetskega pregleda je odvisna predvsem od stopnje sistema upravljanja z energijo organizacije, vzpostavljene strokovne skupine ter obsega in kompleksnosti rabe energije.

Izvedba energetskega pregleda je lahko ena od najboljših ekonomskih naložb, z vračilno dobo, tudi krajšo od enega leta!

Izvedite energetski pregled z ENEKOMom!

Kaj omogoča energetski pregled

Prihranki z energetskim pregledom

Upravljanje z energijo