Pravno obvestilo

Spletno mesto www.enekom.si (v nadaljevanju spletno mesto ENEKOM) je oblikovala in ga ureja družba ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju družba ENEKOM). Vse pravice so pridržane. Vse informacije in dokumenti na spletnem mestu ENEKOM so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last družbe ENEKOM ali drugih oseb, ki so na družbo ENEKOM prenesle omejeno pravico njihove uporabe, kar velja za informacije drugih oseb, prikazane na spletnem mestu ENEKOM.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na spletnem mestu ENEKOM so informativne narave. Družba ENEKOM se bo trudila za optimalno delovanje spletnega mesta ENEKOM, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega mesta ENEKOM. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto ENEKOM na lastno odgovornost. Niti družba ENEKOM niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ENEKOM ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ENEKOM ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba ENEKOM tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba ENEKOM ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ENEKOM.

Družba ENEKOM se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba ENEKOM lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Družba ENEKOM ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom ENEKOM. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe ENEKOM za vse primere izključena.

Za organizacije, s katerimi ima družba ENEKOM sklenjeno pogodbo o sodelovanju, veljajo pri uporabi spletnega mesta ENEKOM določila te pogodbe, v kolikor podrobneje določajo uporabo spletnega mesta ENEKOM.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so javno dostopna na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv spletnega mesta ENEKOM ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa spletnega mesta ENEKOM za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih družba ENEKOM pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta ENEKOM, so namenjeni izključno za rabo družbe ENEKOM in jih družba ENEKOM varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

Splošno
To pravno obvestilo lahko družba ENEKOM kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kranju.

Z uporabo spletnega mesta ENEKOM uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.