Upravljanje z energijo

Vsi želimo imeti čim nižje stroške za energijo in jo izrabljati čim bolj trajnostno. Zaradi tega moramo vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja z energijo, ki je odvisen od kompleksnosti rabe energije in višine stroškov organizacije. Pri tem je pomembno, kako pristopamo k vzpostavljanju ali nadgradnji sistema upravljanja z energijo.

Do zmage po korakih

Prvi korak pri gradnji sistema je vzpostavitev ustreznega pregleda nad rabo energije na osnovi celostno izvedenega energetskega pregleda.

Drugi korak, s katerim lahko tudi preverjamo izvajanje predlaganih ukrepov energetskega pregleda, je izgradnja učinkovitega energetskega informacijskega sistema. Izgradnja sistema vključuje vzpostavitev merilnega sistema na osnovi analize energijskih tokov, kakor tudi določanje in vrednotenje kazalnikov učinkovitosti.

Tak pristop omogoča v tretjem koraku izdelavo učinkovitega sistema upravljanja z energijo, ki temelji na kazalnikih in vzpostavljenem sistemu odgovornosti.

Več kot 20 sistemov

ENEKOM je s strokovnimi skupinami organizacij sodeloval pri vzpostavitvi že več kot 20 sistemov upravljanja z energijo pri najzahtevnejših slovenskih porabnikih energije. ENEKOM-ov pristop uspešno predstavljamo tudi v evropskem prostoru, na najzahtevnejših mednarodnih konferencah, v okviru evropskih projektov ali v okviru strokovnih skupin multinacionalnih družb.

Uvajanje sistema upravljanja z energijo z ustrezno izbiro produktov družbe ENEKOM je zmagovita kombinacija!

Kaj je sistem upravljanja z energijo? 

Prihranki SUe

 

 

 

Upravljanje z energijo