Reference

ENEKOM je od svoje ustanovitve izvedel že več kot 200 večjih projektov s področja energetske učinkovitosti. Vse projekte določa kratka vračilna doba, izvedeni projekti pa predstavljajo tudi osnovo za dolgoročno delo na področju energetske učinkovitosti. Če želite že danes začeti s projektom, ki ga bo vaša konkurenca začela izvajati šele čez nekaj let, nas pokličite.

ENEKOM je v zadnjih desetih letih izvedel več kot 120 razširjenih energetskih pregledov v različnih industrijskih panogah in stavbah. Natančno smo pregledali več kot 2.650 GWh rabe končne energije in skupno ovrednotili za 14,5 milijona evrov ukrepov z vračilno dobo, krajšo od petih let. Energetski pregledi so bili odlično sprejeti in predstavljajo enega od osnovnih elementov za izvajanje sistemov upravljanja z energijo v praksi.

Organizacije z aktivnim energetskim menedžmentom spremljajo več kot šest odstotkov celotne rabe energije v industriji v Sloveniji z uporabo informacijskih rešitev družbe ENEKOM. Organizacije, ki so že, tudi pred več kot desetimi leti, začele uvajati sistem ciljnega spremljanja rabe energije CSRE, opažajo, da jim omogoča konkretno konkurenčno prednost.

ENEKOM si bo tudi v prihodnje zavzemal za prenos in razvoj najnovejših pristopov na področju sistemov upravljanja z energijo, ki jih z odgovornostjo uvajamo v prakso v sodelovanju s strokovnimi skupinami zavzetih organizacij. 


Reference