Priznanja in certifikati

ENEKOM si prizadeva za izboljševanje energetske učinkovitosti v organizacijah, ki so pretežno večji porabniki energije. S tem namenom nenehno razvijamo nove rešitve, ki jih v sodelovanju s strokovnimi skupinami končnih porabnikov energije uspešno uvajamo v prakso. Za svoje delo smo prejeli vrsto priznanj, ki nas zavezujejo h kakovostnemu razvojnemu delu tudi v prihodnje.

Pridobitev bronastega priznanja GZS za najboljšo inovacijo v severno Primorski regiji:2020

Z namenom znižanja stroškov za energente, povečanja dodane informacijske vrednosti, nadgradnje sistema nadzora in regulacije ter izdelave okolja za nadaljnje spodbujanje nizkoogljičnosti, se je družba ETA d.o.o. Cerkno v sodelovanju z ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. odločila za celostno rekonstrukcijo sistema upravljanja z energijo v smeri najnovejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Aktivno ukrepanje v izboljševanje energetske in okoljske učinkovitosti, ki ga omogoča izgradnja in uvedba informacijskega sistema na način s katerim se širi struktura odgovornosti v podjetju, olajša dosegljivost in spremljanje podatkov in nadgrajuje ozaveščenost ter motivacija zaposlenih na področju energetske učinkovitosti, se odraža tudi v nižanju stroška za energijo, vodo in drugih parametrov. Optimizacija stroškov v industriji je eden ključnih dejavnikov za večjo finančno stabilnost ter posledično ohranjanje števila delovnih mest.

Gospodarska zbornica Slovenije za severno Primorsko je v septembru 2020 družbama podelila bronasto priznanje za najboljšo inovacijo v regiji.

Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v juliju 2018 pridobilo certifikat za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, in sicer z nazivom »Celostna podpora sistemom upravljanja z energijo«. Certifikat podeljuje Slovenski institut za kakovost in meroslovje. Standard ISO 9001:2015 upošteva načela vodenja kakovosti, ki jih uporabljajo v svetu uspešne organizacije, in je povzetek dobre poslovne prakse. Osredotočen je predvsem na učinkovitost sistema vodenja pri izpolnjenju zahtev odjemalcev.  
 
 
 
 
 

Certificiran PcVue partner

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v letu 2017 pridobilo certifikat za načrtovanje, integracijo in podporo SCADA in HMI sistemov na podlagi programske rešitve PcVue Solutions.
 
 
 
 
 

Priznanje o uspešno opravljenem Tečaju za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008

V času med 13. in 17. aprilom 2015 je Slovenski institut za kakovost in meroslovje organiziral izobraževanje za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Izobraževanja, ki je potekalo na Bledu, se je udeležil in ga uspešno zaključil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.

 

 

 

 

Priznanje bonitetne hiše Bisnode za uspešno delovanje na regionalni ravni - 2014

Časnik Finance je 12. decembra 2014 pripravil podjetniški forum, sklepni dogodek niza regionalnih forumov, kjer so se predstavljala mala in srednja podjetja. Na sklepnem dogodku je bonitetna hiša Bisnode nagradila tri najboljše. Med najboljšimi je bil izbran škofjeloški ENEKOM, ki je dosegel najvišjo možno vrednost stotih točk indeksa BSX, ki izraža uspešnost podjetja pri izkoriščanju zmožnosti rasti glede na primerljiva podjetja v državi.

 

 

 

Priznanje gospodarske zbornice Slovenije za inovacije v letu 2013

Območna gospodarska zbornica za severno Primorsko je 13. junija 2014 podelila zlato priznanje za inovacijo ‘Vzpostavljanje energetskega informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe CSRE v primorskih občinah ter vzpostavitev virtualnega laboratorija javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo – VILAGO’ Goriški lokalni energetski agenciji GOLEA ter podjetju ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.

 

 

 

 

Priznanje v kategoriji URE - 2013

Na 15. Dnevih energetikov sta, po odločitvi strokovne komisije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) in podjetje ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. prejela priznanje za uspešno uvedbo energetskega managementa in znižanje porabe energije v socialnih zavodih.

V okviru projekta SSZS na letnem nivoju ob vseh ukrepih, ki jih trenutno izvaja, dosega že 750.000 EUR prihrankov. V nadzorni sistem je trenutno vključenih 22 domov, SSZS pa pričakuje, da se bodo v prihodnje postopno vključevali v energetski nadzorni sistem tudi ostali člani SSZS.

 

Posebno priznanje v kategoriji URE - 2012

Na 14. Dnevih energetikov je komisija podelila posebno priznanje za sistematično spodbujanje učinkovite rabe energije, za projekt razvoja in implementacije celostnih energetskih pregledov, ki ga je prejelo podjetje ENEKOM. Poleg priznanja nam posebno pohvalo predstavljajo tudi izjave sodelujočih na projektu.

 

 

Priznanje za energetsko učinkovit projekt 2007

V okviru 9. srečanja energetskih menedžerjev Slovenije na Dnevih energetikov 2007 sta družbi Livar, d.d. in ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. prejeli nagrado za energetsko učinkovit projekt 2007.

 

 

 

Zlato priznanje za inovacijo gorenjske regije 2006

Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko GZS je 14. junija 2006 podelila zlato priznanje za inovacijo za projekt »Ciljno spremljanje rabe energije v podjetju Acroni«. 

Acroni s projektom in vzpostavitvijo sistema ciljnega spremljanja rabe energije dosega konkretne prihranke. Poleg zmanjševanja stroškov se nižajo tudi okoljske emisije podjetja. Kakovostno sodelovanje strokovnih skupin in inovativni pristopi so omogočili krajšo vračilno dobo projekta od treh let.

 

Priznanje za dosežek pri učinkoviti rabi energije 2004

Na Dnevih energetikov, aprila 2004 smo prejeli priznanje za dosežek pri učinkoviti rabi energije za projekt »Uvajanje ciljnega spremljanja proizvodnje in rabe komprimiranega zraka v podjetju SŽ Acroni d.o.o.«.

 

Reference