Novice in dogodki

ENEKOM redno predstavlja svoje dosežke na pomembnih konferencah in dogodkih v Sloveniji in tujini, kakor tudi ENEKOMovi strokovnjaki izobražujejo v okviru univerzitetnih in drugih strokovnih usposabljanj. Glavni dogodek, ki ga v družbi ENEKOM za naše partnerje organiziramo že od leta 2006, je redna letna konferenca o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije.

Junij 2023 - ENEKOM prejel srebrno priznanje za najboljše inovacije na Gorenjskem

ENEKOM je v juniju 2023 s strani GZS – Regionalne zbornice Gorenjske prejel srebrno priznanje za inovacijo z naslovom »Implementacija strojnega učenja v ENIS 3.0 kot orodje za izboljšanje AcEM«.

Avtorji inovacije: Jaka Dolenec, Gregor Kustec in Vid Bevčar, so v energetski informacijski sistem ENIS vključil metode strojnega učenja za vrednotenje in aktivno upravljanje rabe energije. Z inovacijo nadgrajen ENIS je že zaživel v dveh velikih podjetjih, kjer izkušnje izboljšanega sistema upravljanja z energijo kažejo na povečanje energetske učinkovitosti za 3 % na letni ravni, kar dokazuje nadaljnje možnosti energetskih prihrankov ter nižanje okoljskih emisij pri končnih porabnikih energije

 

Februar 2023 - Raba orodij sistema upravljanja z energijo v praksi

V sklopu izobraževalnega modula Energija na SIQ Izobraževanju se je odvijala delavnica »Raba orodij sistema upravljanja z energijo v praksi«.

Predaval je mag. Bogomil Kandus, ki je na delavnici predstavil sistemske pristope za spodbujanje, obvladovanje, optimizacijo in izboljševanje energetske učinkovitosti z uporabo najboljših praks sistema upravljanja z energijo. Govoril je tudi o smernicah pri razvoju sistemov upravljanja z energijo, ki prinašajo vrsto novih pojmov oziroma orodij, ki se pri končnih porabnikih energije uvajajo postopno. Med drugimi so se delavnice udeležili predstavniki podjetij, ki so med prvimi certificirali sistem upravljanja z energijo v Sloveniji in predstavniki Univerze v Mariboru.

 

December 2022 - Sofinanciranje raziskovalno razvojnega projekta

ENEKOM in Eta Cerkno sta se kot projektna partnerja združila v skupen aplikativni raziskovalno-razvojni-inovacijski projekt (ARRIP) z namenom razvojnega in sinergijskega ustvarjalnega sodelovanja na področju pametnih IKT in talilnih tehnologij. Podjetji bosta sodelovali pri razvoju pametnega energetskega IS in procesnih inovacij pri litju kovin. Skupaj sta kandidirala na javnem razpisu "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO", ki ga je objavil SPIRIT Slovenija. Projekt z naslovom "Razvoj pametne poslovne programske rešitve energetski IS in procesnih inovacij pri litju kovin" je bil s strani komisije prepoznan kot dobro zasnovan projekt in se je uvrstil na seznam sofinanciranih projektov.

Projekt, ki vključuje sodelovanje strokovnjakov z različnih strokovnih področij, bo potekal od novembra 2022 do oktobra 2024. Celotni stroški projekta znašajo 611.485 EUR, višina sofinanciranja z EU sredstvi pa 299.992 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Financira Evropska unija - NextGenerationEU.

  

 

November 2022 - Objava članka v časniku Finance: "Koliko energije lahko prihranijo v slovenskih podjetjih in kako"

 Direktor podjetja Enekom d.o.o., Gregor Kustec je za časnik finance spregovoril o priložnostih za bolj učinkovito rabo energije v slovenskih podjetjih. Pojasnil je, kolikšne so možnosti za prihranke in na kakšen način se dosegajo. Izpostavil je pomen podrobnega energetskega pregleda za podrobnejše ugotavljanje priložnosti za prihranke. Več o tem si lahko preberete na povezavi.

 

November 2022 - Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb

V sklopu integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, so na Institutu »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost, izvedli tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda, s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje je bilo osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov celovite energetske prenove. Na več različnih praktičnih primerih so bile predstavljene različne metode za analizo stanja energetske učinkovitosti v stavbah.

V sklopu predavanj je sodelovalo tudi podjetje Enekom. Predavatelj Gregor Kustec je izvedel predavanje z naslovom »Spremljanje rabe energije v zahtevnejših objektih – primer odlične prakse iz slovenskih domov starejših občanov«.

Do celotnega programa usposabljanja lahko dostopate tukaj.

Oktober 2022 - Enekomova strokovna konferenca "Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije"

V oktobru se je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju odvijala strokovna konferenca CSRE, ki jo Enekom organizira za svoje poslovne partnerje in naročnike.

Na konferenci so povabljeni gostje predstavili izkušnje ob uvajanju in uporabi orodij za ciljno spremljanje rabe energije v podjetjih Lek d.d. (Gašper Antičevič), Krka d.d. (Mitja Smešnik), Štore Steel d.o.o (dr. Brigita  Koklič in dr. Bojan Senčič), Fraport Slovenija d.o.o. (Peter Pintar), Eta Cerkno d.o.o (Damijan Čelik) in SIJ Ravne Systems d.o.o. (Marko Kralj).

 O energetskih izzivih v javnem sektorju je spregovorila mag. Melita Zorec (upravni odbor SSZS in DSO Ljubljana Vič-Rudnik), o strategiji za doseganje podnebne nevtralnosti na nivoju občine pa sta na primeru Škofje Loke predavali Tatjana Bernik in Eva Markun (Občina Škofja Loka in Marbo Okolje).

O zelenem prehodu in ključnih ukrepih sta predavala predstavnik Goriške lokalne energetske agencije (Rajko Leban) in predstavnik Centra za energetsko učinkovitost na IJS (mag. Edvard Košnjek).

Na strokovni konferenci so bile predstavljene tudi smernice razvoja novih informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije (Vid Bevčar, Enekom d.o.o.).

 

Oktober 2022 - Borzenov program za usposabljanje strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov

Borzen, d.o.o. v vlogi centra za podpore in nosilca blagovne znamke Trajnostna energija na dve leti izvaja usposabljanje strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov z namenom, da se vsem končnim odjemalcem zagotovijo kakovostni energetski pregledi.

Programa sta se iz ekipe Enekom-a udeležila tudi Bogomil Kandus in Simona Špehar. Ob ustrezno zaključenem izobraževalnem programu sta pridobila nazive: »Strokovnjak za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi« in »Strokovnjak za izvajanje energetskih pregledov stavb«.

V sklopu usposabljanja je predaval tudi mag. Bogomil Kandus, s temo »Energetski pregled in učinkovita raba energije v industrijskih objektih«.

Do seznama strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov lahko dostopate tukaj.

September 2022 - Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

V sklopu integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, so na Institutu »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost, izvedli tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda, s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje je bilo osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov za upravljanje z energijo v industriji, samostojno izvajanje naprednih analiz in ciljno spremljanje rabe energije in vode.

V sklopu predavanj je sodelovalo tudi podjetje Enekom. Predavatelj mag. Bogomil Kandus je izvedel predavanje z naslovom »Ciljno spremljanje rabe energije za hlajenje in proizvodnjo procesne toplote«.

Do celotnega programa usposabljanja lahko dostopate tukaj.

Marec 2022 - Sodelovanje pri projektu SECAP

V okviru projekta SECAP: Podpora energetskim in klimatskim politikam je v torek, 29. marca 2022, na Brezovici potekala delavnica Trajnostno energetsko podnebni akcijski načrti – blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v občinah. Na dogodku, ki se je izvedel v okrilju organizatorja RRA LUR, je sodelovalo tudi podjetje ENEKOM. Erika Osterman je predstavila uporabo sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) za občine ter izvedbo pilotnega projekta vzpostavitve energetskega knjigovodstva v štirih stavbah Občine Log-Dragomer.

December 2021 - Zasnova orodij umetne inteligence

ENEKOM kontinuirano nadgrajuje funkcionalnosti energetskega informacijskega sistema ENIS. Poleg modula za informacijsko podporo sistemom upravljanja z energijo SUE in drugih začenja s fazo razvoja tudi na področju funkcionalnosti sistema v smeri elementov umetne inteligence. Za razvoj podpore aktivnemu energetskemu managementu, temelječ na metodah strojnega učenja, se pričakuje, da bo pri končnih uporabnikih v industriji omogočila dodatne prihranke rabe energije v višini 5 do 7 % letne porabe energije. Zasnovo in razvoj strojnega učenja na področju kazalnikov energetske učinkovitosti bomo uvedli v sistemih, kjer imamo vzpostavljen AcEM (aktivni energetski menedžment).

 

November 2021 - Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor izvedel tridnevno ciljno usposabljanje na temo energetske prenove stavb. Izobraževanje je potekalo na daljavo. Udeleženci so predstavljali znanja s področij energetskih sanacij, spremljanja učinkovite rabe energije in naprednega projektiranja po metodi BIM. Predstavljeni so bili tudi različni primeri iz prakse. Gregor Kustec (ENEKOM) je v sklopu predavanj predstavil »Spremljanje rabe energije v zahtevnejših objektih – primer odlične prakse iz slovenskih domov starejših občanov«. V okviru projekta je v junijskem sklopu predavanj predstavil področje "Ciljno spremljanje rabe energije za hlajenje in proizvodnjo procesne toplote" tudi mag. Bogomil Kandus (ENEKOM). 

November 2021 - Rešitve in prakse za učinkovito rabo energije in nizkoogljičnost podjetja

V novembru 2021 se je odvijala spletna strokovna konferenca Zelenega omrežja Slovenije. V okviru Zelenega omrežja se odvija vrsta zanimivih dogodkov, ki vključujejo tudi energetsko učinkovitost. Tokratna tema je bila »Rešitve in prakse za učinkovito rabo energije in nizkoogljičnost podjetja«. Na spletni konferenci so člani Zelenega omrežja Slovenije predstavili rešitve in dobre prakse na področju učinkovite rabe energije in prehoda v nizkoogljičnost podjetij. Med predavatelji je bil tudi direktor ENEKOMa, Gregor Kustec, ki je predstavil primer dobre prakse, kako lahko od meritev prideš do aktivnega energetskega menedžmenta (AcEM)«.

November 2021 - Druga izvedba strokovnega usposabljanja OEM

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, s Centrom za poslovno usposabljanje CPU, je v novembru 2021 potekala druga izvedba strokovnega usposabljanja z naslovom Orodja energetskega managementa. Izvedena je bila na hibriden način – možna je bila udeležba v živo in na daljavo. Izobraževanja so se udeležili strokovnjaki v energetiki, različnih branž. Predavatelji, mag. Bogomil Kandus (ENEKOM), Gregor Kustec (ENEKOM), mag. Goran Matešić (Luka Koper) in dr. Boris Sučić (Institut 'Jožef Stefan'), ter organizator so prejeli visoke ocene udeležencev in veliko pozitivnih kritik. Udeleženci so poročali, da so pridobili kvalitetna znanja in usmeritve za nadaljnje delo na področju optimizacije energetskih procesov in energetske učinkovitosti. Predavatelji so v sklope seminarja odlično vpletli izkušnje iz prakse, obogatili pa so jih tudi z vajami, ki so se navezovale na praktične primere.

Oktober 2021 - Delovni posvet na temo izvajanja energetskih pregledov

V oktobru 2021 je bil na pobudo podjetja EUTRIP, d.o.o. organiziran delovni posvet na temo izvajanja energetskih pregledov ter priprave predlogov sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda iz leta 2016. V sklopu predavanj je sodelovalo tudi podjetje ENEKOM. Mag. Bogomil Kandus je predaval na temo »Energetski pregledi procesov«. Delovni posvet je podrobneje določil vsebine energetskih pregledov v stavbah in industriji  ter izpostavil aktualnost izvajanja energetskih pregledov.

September 2021 - LEK - energetsko učinkovito podjetje

Družba Lek je na Dnevih energetikov prejela nagrado za energetsko učinkovito podjetje 2021. Skupna poraba energije na Novartisovih lokacijah v Sloveniji je ob upoštevanju povečane proizvodnje v  zadnjih dveh letih upadla za 7,7 %, poraba vode pa za 15 %.

Družba ima vzpostavljen celovit energetski sistem, ki  vključuje več kot 2000 meritev in zasleduje 750 kazalnikov. Informacijski sistem je podprt z aktivnim energetskim menedžmentom, ki se izvaja od leta 2018 v sinergiji podjetij Lek d.d. in ENEKOM, d.o.o. Aktivni energetski menedžment (AcEM) predstavlja tehnično ter vsebinsko pomoč podjetju pri doseganju prihrankov na področju učinkovite rabe energije in vode, notranji in zunanji promociji in je ključni gibalec pri  dosežkih zmanjšanega vpliva na okolje.

Lokacije družbe vstopajo v obdobje postopnega prehoda na uporabo obnovljivih virov energije za doseganje Novartisovih ciljev okoljske trajnosti in podnebne nevtralnosti.

September 2021 - Napredna orodja upravljanja z energijo SUE

Družba ENEKOM je izvedla izobraževanje za zagotavljanje usposobljenosti presojevalcev ISO 50001 za družboTÜV SÜD Sava, podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, ki so se ga udeležili zunanji presojevalci in energetski managerji različnih podjetij. Na usposabljanju so se udeleženci seznanili z novostmi in prakso naprednih orodij energetskega managementa SUE. Izobraževanje je bilo ocenjeno s strani udeležencev kot kvalitetno in vsebinsko uporabno.

Junij 2021 - Predstavitev uspešno izvedenega projekta GOLEA

G. Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije GOLEA je na uradnem obisku predsednika Švicarske Konfederacije Nj. eksc. gospoda Guya Parlemina predstavil uspešno izveden projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah Švicarskega prispevka.

V okviru projekta je bila nameščena sončna elektrarna na Bazari, drugi sklop investicij pa je bila prenova 12 kotlovnic, kjer se je prešlo iz kurilnega olja na obnovljive vire energije in energetska sanacija 8 objektov.

Od začetka delovanja sončne elektrarne do konca leta 2019 je proizvodnja energije v 167 kW elektrarni znašala 1.324 MWh. Od začetka delovanja kotlovnic in prenove objektov do konca leta 2019 so kotlovnice proizvedle 15.060 MWh toplote, raba energije v saniranih objektih pa se je zmanjšala za 4.850 MWh. Projekt je omogočil skupno zmanjšanje emisije CO2 za več kot 6.000 ton.

Projektne aktivnosti so bile iz sredstev donacije Švicarskega prispevka financirane v višini 3,68 miljonov švicarskih frankov, ostala sredstva so prispevale vključene občine ter TNP.

Na sliki g. Rajko Leban Nj. eksc. gospodu Guyu Parlemina ter g. Borutu Pahor na prikazovalniku, nameščenem v Podružnični osnovni šoli Vrtojba, predstavlja učinke projekta.

ENEKOM sodeluje z Agencijo GOLEA že več kot deset let. Na omenjenem projektu je sodeloval z informacijsko integracijo podatkov saniranih objektov v energetski informacijski sistem ENIS CSRE ter vzpostavitvijo sistema prikazovalnikov za spodbujanje energetske učinkovitosti.

Januar 2021 - Orodja energetskega managementa

V januarju 2021 Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje pripravlja seminar z naslovom Orodja energetskega managementa, ki bo potekal na daljavo. Štiridnevno izobraževanje je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za upravljanje z energijo pri končnih porabnikih energije. Strokovno usposabljanje, ki bo temeljilo na primerih iz prakse, bo potekalo v manjših skupinah od 6 do največ 12 ljudi. Predavatelji bodo mag. Bogomil Kandus (ENEKOM), Gregor Kustec (ENEKOM), mag. Goran Matešić (Luka Koper) in dr. Boris Sučić (Institut Jožef Stefan). Podrobnejši program izobraževanja si lahko ogledate tukaj.

S pridobljenimi znanji bodo udeleženci lahko spodbudili aktivnosti, ki bodo že v srednje veliki organizaciji omogočili letni prihranek več kot desetkrat večji od stroška izobraževanja.

September 2020 - Sistem upravljanja z energijo

V sodelovanju z družbo ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. je družba Telemach d.o.o. v maju 2020 certificirala sistem upravljanja z energijo. Sistem temelji na 'Podrobni študiji sistema upravljanja z energijo SUE družbe Telemach d.o.o.' in predstavlja enega prvih certificiranih sistemov upravljanja z energijo v slovenskem prostoru, ki je bil izdelan na osnovi podrobnejše študije, skladno s smernicami EKO sklada, kar omogoča tudi pridobitev nepovratne spodbude.

Podrobnejša študija, ki je bila izdelana pod blagovno znamko SUE družbe ENEKOM, se je, poleg osnovnega cilja, pridobitve certifikata, osredotočila na nadgradnjo obstoječega sistema upravljanja z energijo družbe v smeri učinkovitega spodbujanja energijskih, stroškovnih in okoljskih prihrankov.

V septembru 2020 družba začenja s celostnim projektom za spodbudo doseganja prihrankov, ki vključuje nadgradnjo energetskega pregleda ter zbiranja podatkov SUE, podprto z informacijskimi tehnologijami. Pričakovana vračilna doba projekta je krajša od dveh let.

September 2020 - Bronasto priznanje

Z namenom znižanja stroškov za energente, povečanja dodane informacijske vrednosti, nadgradnje sistema nadzora in regulacije ter izdelave okolja za nadaljnje spodbujanje nizkoogljičnosti, se je družba ETA d.o.o. Cerkno v sodelovanju z ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. odločila za celostno rekonstrukcijo sistema upravljanja z energijo v smeri najnovejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Aktivno ukrepanje v izboljševanje energetske in okoljske učinkovitosti, ki ga omogoča izgradnja in uvedba informacijskega sistema na način s katerim se širi struktura odgovornosti v podjetju, olajša dosegljivost in spremljanje podatkov in nadgrajuje ozaveščenost ter motivacija zaposlenih na področju energetske učinkovitosti, se odraža tudi v nižanju stroška za energijo, vodo in drugih parametrov. Optimizacija stroškov v industriji je eden ključnih dejavnikov za večjo finančno stabilnost ter posledično ohranjanje števila delovnih mest.

Gospodarska zbornica Slovenije za severno Primorsko je v septembru 2020 družbama podelila bronasto priznanje za najboljšo inovacijo v regiji.

  

Maj 2020 - Poti do učinkovitejšega upravljanja z energijo in do nizkoogljičnosti - EOL 148

Razogljičenje in uvajanje krožnega gospodarstva sta izziv za vsako podjetje. Prej ko bo to spoznalo, hitrejši bodo poslovni in okoljski učinki. Nižanje stroškov za energijo temelji na izboljševanju energetske učinkovitosti, izrabi odvečne toplote in izboru optimalnega energenta. Prav tako je pomembno, da svojo energetsko politiko vodimo k nižanju obsega porabe fosilnih goriv. Energetsko okolje se kontinuirano spreminja. Paziti je potrebno, da si z napačnim odločanjem oziroma investiranjem v prihodnosti ne bomo povzročili višjih stroškov.

Različne poti do učinkovitejšega upravljanja z energijo opisuje mag. Kandus v 148. reviji EOL. Celoten članek je dostopen na tej povezavi.

15. oktober 2019 - XIII konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

ENEKOM, d.o.o. je na Bledu organiziral že trinajsto mednarodno konferenco o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), katere rdeča nit je tekla v smeri vloge energije in drugih pomembnih dejavnikov pri uresničevanju vizije prehoda v nizkoogljično družbo. V središču predavanj so bile referenčne energetske prakse v podjetjih Lek d.d. (Gašper Antičevič),Melamin d.d. Kočevje (dr. Igor Mihelič), Elan d.o.o. (Miran Pristavec) in Lidl Slovenija d.o.o. k.d. (Rok Bernik). Zanimive prezentacije so prispevali dr. Boris Sučić (Center za energetsko učinkovitost, IJS), mag. Mojca Vendramin (Eko sklad, j.s.), Gregor Kustec (Enekom, d.o.o.), mag. Bogomil Kandus (Enekom, d.o.o.), mag. Matej Bašelj in Boris Koprivnikar (Sincular svetovanje). O tem, kakšne so možnosti za razogljičenje gospodarstva in javnega sektorja in kako povezati vse, ki se zavedajo odgovornosti za trajnostni razvoj, so na okrogli mizi govorili: Gašper Antičevič, Primož Krapež (Eko sklad, j.s.), Silvo Balant (Revoz d.d.), Rajko Leban, Boris Koprivnikar in Gregor Kustec. Okroglo mizo je vodil Jože Volfand, glavni urednik revije EOL. Celotno konferenco pa je povezoval g. Rajko Leben, direktor Goriške lokalne energetske agencije.

Marec 2019 - Praznujemo 20 let delovanja

Več kot 20 let razvijamo in izvajamo najboljše razpoložljive tehnike sistema upravljanja z energijo ter sodelujemo z naprednimi strokovnimi skupinami končnih porabnikov. Doseženi prihranki energije, stroška in okoljskih emisij vplivajo na kazalnike energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju. Že včeraj smo na področju energetske učinkovitosti začeli z spodbujanjem prehoda v brezogljično družbo, ki bo širše aktualna jutri. In ne nazadnje, za svoje delovanje smo mi in naši partnerji prejeli vrsto najvišjih priznanj na nacionalnem nivoju za dosežke na področju energetske učinkovitosti.

25. julij 2018 - Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v juliju 2018 pridobilo certifikat za sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, in sicer z nazivom »Celostna podpora sistemom upravljanja z energijo«. Certifikat podeljuje Slovenski institut za kakovost in meroslovje. Standard ISO 9001:2015 upošteva načela vodenja kakovosti, ki jih uporabljajo v svetu uspešne organizacije, in je povzetek dobre poslovne prakse. Osredotočen je predvsem na učinkovitost sistema vodenja pri izpolnjenju zahtev odjemalcev. 
 
 
 
 

20. junij 2018 - Mednarodna konferenca v sklopu dogodka "Energa 2018"

V sredo, 20. junija 2018 je v Sarajevu potekala mednarodna konferenca v sklopu sejma »ENERGA 2018«. Dogodka seje kot predavatelj in gost okrogle mize udeležil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja Enekom, d.o.o., ki je predstavil dobre prakse in izkušnje na področju energetske učinkovitosti v industriji EU. Poleg tega so bili na konferenci predstavljeni pravni okviri, smernice in prihodnje obveznosti na področju ravnanja z obnovljivimi viri ter primeri dobre prakse na tem področju v Bosni in Hercegovini. V sklopu konference je bil predvsem izpostavljen pomen smotrne rabe energije in povečanja energetske učinkovitosti v industriji, in sicer skladno z ustreznimi zakonodajnimi usmeritvami. 

1. februar 2018 - Energetska učinkovitost v domovih za starejše

Podjetje Enekom d.o.o. je v času med oktobrom in decembrom 2017 v domovih za starejše izvajalo izobraževanja s področja učinkovite rabe energije. Izobraževanja so potekala v 25 domovih za starejše, ki so tudi sicer vključeni v energetski menedžment na nivoju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Osnovni namen izvedenih izobraževanj je bil predvsem vzpostavitev procesov za organizacijsko ukrepanje ter učinkovito investiranje na področju URE in OVE, pri tem pa v posamezne procese aktivno vključiti celotno strukturo zaposlenih. Poleg tega so bila izobraževanja izvedena z namenom nadgradnje znanja in povečanja zavedanja pomena ustreznega ravnanja z energijo ter s širokim metodološkim pristopom vplivati na razmišljanje in ravnanje vseh zaposlenih.


Izvedba izobraževanj je bila deloma podprta s strani Eko sklada, j.s.

Več informacij o izvedbi projekta si lahko preberete tukaj.


8. december 2017 - Energetska učinkovitost v javnih stavbah

V času med 6. in 7. decembrom so se predstavniki podjetja ENEKOM, na povabilo Nemške družbe za mednarodno sodelovanje GIZ, v Bosni in Hercegovini udeležili konference o energetski učinkovitosti z naslovom »Sistem energetskega menedžmenta v stavbah«. Na mednarodni konferenci so delo na področju energetske učinkovitosti v javnih stavbah predstavili predstavniki Ministrstva za rudarstvo in energetiko v Republiki Srbiji, Agencija APN in Center CEI iz Republike Hrvaške ter predstavniki mest Beograd in Banja Luka. ENEKOM je na konferenci, v sodelovanju z Občino Škofja Loka, predstavil sistem upravljanja z energijo Občine Škofja Loka ter energetski informacijski sistem ENIS za podporo sistemu upravljanja z energijo v javnih ustanovah.
 

4. oktober 2017 - XII. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v sredo, 4. oktobra 2017, na Bledu organiziralo že dvanajsto mednarodno konferenco o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), ki se jo je udeležilo več kot 100 predstavnikov industrije in javnega sektorja iz Slovenije, Nemčije in BIH.
V uvodnem delu konference sta mag. Goran Matešić, ki v družbi Luka Koper d.d. skrbi za področje energetike, in dr. ing. Soner Emec, ki prihaja iz Tehnične univerze v Berlinu, predstavila izvedene aktivnosti na področju energetske učinkovitosti v družbi Luka Koper d.d. in spremembe ter priložnosti, ki jih prinaša industrija 4.0. 
Mag. Stane Merše z Instituta Jožef Stefan je predstavil trende gibanj porabe energentov, cen energentov in emisij v zadnjem obdobju ter projekcije gibanj le-te do leta 2050. Pri tem je izpostavil pomembnost učinkovite rabe energije ter pomembnost pravočasnega in uspešnega prestrukturiranja organizacij. O izvajanju akcijskega plana za povečanje učinkovite rabe energije v Revozu in prilagajanju na spremembe v javnem sektorju po tako imenovanem načelu industrije 4.0 sta govorila Silvo Balant iz podjetja Revoz d.d. in Srečko Trojer iz Doma upokojencev Podbrdo
Prakso uvajanja sistema upravljanja z energijo in povečanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju je predstavil predstavnik Ministrstva za infrastrukturo, mag. Erik Potočar. Dr. Admir Softić, z Ministrstva za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BIH in Goran Krstović iz GIZ GmbH pa sta pojasnila s kakšnimi izziv in priložnostmi na področju energetske učinkovitosti se srečujejo v Bosni in Hercegovini. 
Na okrogli mizi z naslovom Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju z zakonsko zahtevanim posredovanjem podatkov so sodelovali predstavniki ministrstev, občine, doma starejših in podjetja ENEKOM ter predstavili svoje izkušnje in poglede na delo na tem področju. V zaključnem delu je pomembnost strukturirane in planirane informacijske podpore sistemu upravljanja z energijo predstavila Ana Oberčkal iz podjetja ENEKOM, Edita Krajnovič iz MEDIADE pa je predstavila vizijo vpliva sprememb v industriji in družbi na bodoče delovno mesto. 
 

25. september 2017 - XII. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje ENEKOM, d.o.o. v sredo, 4. oktobra 2017 na Bledu pripravlja že XII. strokovno konferenco za poslovne partnerje z naslovom Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije. 
Uvodna govornika na letošnji konferenci bosta mag. Goran Matešić, ki v družbi Luka Koper d.d. skrbi za energetski management in dr. Soner Emec s Tehnične univerze v Berlinu. Poleg tega bodo v okviru konference predstavljeni referenčni projekti iz industrije in s področja stavb oziroma javnega sektorja, ki s svojimi pristopi stremijo k povečanju energetske učinkovitosti.
 

28. marec 2017 - Energetska učinkovitost v industriji

V torek, 28. marca 2017 slovensko-nemška gospodarska zbornica organizira simpozij na temo energetske učinkovitosti v industriji. Na simpoziju bodo predstavljene najnovejše nemške tehnologije iz izbranih področij ter predstavljeni primeri dobre prakse in trendi na področju energetske učinkovitosti, tako v Nemčiji kot v Sloveniji. Na simpoziju bo, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.

 
 

13. marec 2017 - ENEKOM, d.o.o. pridobil certifikat Zlata bonitetna odličnost

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v letu 2016 pridobil certifikat Zlata bonitetna odličnost, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode. Zlata bonitetna ocena odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov, ki bonitetno odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje nadpovprečno varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
 

9. januar 2017 - Obvezni energetski pregledi in ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

V petek, 27. januarja 2017 podjetje Založba Forum Media d.o.o. pripravlja seminar z naslovom Obvezni energetski pregledi in ukrepi za večjo energetsko učinkovitost, ki je namenjen predstavnikom vodstva za sisteme upravljanja z energijo, tehničnim direktorjem in vsem, ki želijo biti seznanjeni z vsemi zakonodajnimi novostmi in doseči energetske prihranke. Z junijem 2016 je namreč začel veljati Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki za velike družbe določa izvedbo energetskega pregleda do 31. decembra 2017. Na seminarju bo, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.
 
 

Novice in dogodki