Novice in dogodki v letu 2014

12. december 2014 - ENEKOM, d.o.o. regionalni zmagovalec med podjetji

V petek, 12. decembra je v Ljubljani potekal podjetniški forum Časnika Finance. Podjetniški forum je sklepni dogodek niza regionalnih forumov, kjer so se predstavljala mala in srednja podjetja, javnosti večinoma neznana. Na vsakem izmed regionalnih forumov so bile predstavljene tri podjetniške zgodbe.
Na sklepnem dogodku je bonitetna hiša Bisnode nagradila tri najboljše. Med najboljšimi so bili izbrani škofjeloško podjetje ENEKOM, d.o.o., Alpfrigo d.o.o. iz Logatca, ki izdeluje hladilne naprave, in podjetje Barko d.o.o., ki trguje z odpadnimi surovinami.

Podjetje ENEKOM je glede na oceno Bisnoda dosega najvišjo možno vrednost stotih točk indeksa BSX, ki izraža uspešnost podjetja pri izkoriščanju zmožnosti rasti glede na primerljiva podjetja v državi.

3. december 2014 - Tehnično-ekonomska analiza obratovanja pralnic v domovih starejših občanov

Na letni skupščini in posvetu direktorjev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki je potekala v sredo, 3. decembra 2014 v Portorožu, je bil poleg poročila o delu in poslovanju skupnosti ter o delu strokovne službe predstavljen tudi projekt Tehnično-ekonomska analiza obratovanja pralnica v domovih starejših občanov. Projekt, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem ENEKOM, d.o.o., je predstavil Gregor Kustec. Glavni namen projekt je bil analizirati in ugotoviti čim optimalnejše ekonomske pogoje obratovanja pralnic v domovih starejših občanov in jih primerjati s ponudbo zunanjih pralnic. V projekt je bilo vključenih 12 domov starejših občanov s 15 lokacijsko ločenimi enotami. Na podlagi pridobljenih podatkov sta bila vzpostavljena dva krovna kazalnika, in sicer količina opranega perila na oskrbni dan in obratovalni stroški na kilogram opranega perila. Rezultati analize so pokazali, da je z optimalnim pranjem mogoče doseči 40 % nižje stroške od cen na trgu. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je v 15 pralnicah potencialni prihranke do 750.000 EUR, v primeru, da bi obratovale optimalno.

 

24. oktober 2014 - IX. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

V petek, 24. oktobra 2014 podjetje ENEKOM, d. o. o. pripravlja na Bledu IX. strokovno konferenco za poslovne partnerje z naslovom Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije. Glavno vodilo konference je inovativnost na področju energetske učinkovitosti zahtevnejših porabnikov energije.
Uvodni govornik bo mag. Andrej Paternost, direktor oskrbe z energenti v družbi Krka, d.d., Novo mesto. Poleg tega bodo v okviru konference predstavljeni realni projekti zmanjševanja stroškov za energijo, ki s svojimi pristopi omogočajo izboljševanje tudi pri najuspešnejših.

 

 

23. september 2014 - ENEKOM, d.o.o. pridobil certifikat Bonitetne odličnosti

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v letu 2014 pridobilo certifikat Bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode. Le-ta v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij v 12 evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji.
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.
S tem priznanjem ENEKOM spada med 1.61 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se na ta način uvršča v najvišji razred AAA. Tudi finančni rezultati v letu 2014 so bili na podobni ravni, prav tako pa pričakujemo ohranitev rezultatov v prihodnje.
Certifikat je v mednarodnem okolju že uveljavljena praksa, s čimer poslovni subjekti še dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju.

 

23. julij 2014 - Obisk nemške delegacije v Škofji Loki

V sredo, 23. julija 2014 se je v Škofji Loki mudila nemška delegacija z gospo Marie-Luise Dött iz Nemškega zveznega parlamenta. Ob obisku je potekalo srečanje na temo malih in srednjih podjetij na škofjeloškem ter njihovo udejstvovanje na področju okolja, varstva narave, energetika in gradbeništva. Srečanja, ki sta ga pripravili Občina Škofja Loka in Razvoja agencija Sora, se je udeležil tudi Gregor Kustec iz podjetja ENEKOM, d.o.o ter ob tem predstavil področje delovanja podjetja.
Poleg ENEKOMa so na srečanju svojo dejavnost predstavila še podjetja Imgrad d.o.o., Ekologija d.o.o., Lotrič d.o.o., Mizarstvo Jezeršek d.o.o. in Domel d.o.o.

9.-11. julij 2014 - Srečanje partnerjev projekta Alterenergy

Med 9. in 11. julijem 2014 je v Novi Gorici potekalo šesto srečanje partnerjev projekta Alterenergy, na katerem je direktor ENEKOMa, mag. Bogomil Kandus, predstavil kot primer dobre prakse delovanje sistema ciljnega spremljanja rabe energije v občini Miren - Kostanjevica. Projekt Alterenergy, katerega partner je tudi GOLEA, je strateški projekt Jadranskega programa čezmejnega sodelovanja IPA, ki bo s projektnimi aktivnostmi prispeval k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana. Poleg občine Miren - Kostanjevica sta v projekt vključeni še primorski občini Brda in Divača.

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, ki bodo prispevale k slovenski energetski zakonodaji, izoblikovanju učinkovitih modelov upravljanja z energijo na nivoju občin, spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter širjenju in poglabljanju znanj na tem področju.


14. julij 2014 - Konferenca v okviru projekta ENRI

V okviru projekta ENRI je v ponedeljek, 14. julija v Trstu potekala konferenca na temo energetskih pregledov in energetskih izboljšav v stavbah tretjega sektorja. Konference se je, kot predavatelj, udeležil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o., ki je predstavil način spremljanja energije in določitev ciljev za porabo energije.
Projekt ENRI se navezuje na čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo ter vključuje oblikovanje smernic za pripravo skupne politike za zmanjševanje porabe energije in povečanje uporabe obnovljivih virov energije v tretjem sektorju. Aktivnosti v okviru projekta vključujejo analizo energetske učinkovitosti v stavbah in pripravo strategije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

13. junij 2014 - Priznanje gospodarske zbornice Slovenije za inovacije v letu 2013

Območna gospodarska zbornica za severno Primorsko je v petek, 13. junija 2014 podelila priznanja avtorjem inovacij, ki so sodelovali v izboru za najboljšo inovacijo za leto 2013. Podelitev je bila izvedena v okviru 19. tradicionalnega srečanja gospodarstvenikov Primorske na Mostu na Soči.
Zlato priznanje za inovacijo Vzpostavljanje energetskega informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe CSRE v primorskih občinah ter vzpostavitev virtualnega laboratorija javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo – VILAGO so prejeli Rajko Leban, Nejc Božič in Primož Ladava iz Goriške lokalne energetske agencije ter mag. Bogomil Kandus, Jaka Dolenec in Erika Osterman iz podjetja ENEKOM, d.o.o.
Sistem CSRE omogoča agenciji GOLEA učinkovito izvajanje energetskega menedžmenta v primorskih občinah na podlagi določitve kazalnikov energetske učinkovitosti. Poleg tega omogoča tudi številne nadgradnje, ena od teh je VILAGO – virtualni laboratorij javnih stavb z visoko energetsko učinkovitostjo, ki je inovativno razvojno poslovno okolje. To okolje povečuje dvig energetske učinkovitosti in omogoča izvedbo energetske prenove javnih stavb po sistemu ESCO.

Maj 2014 - Projekt SINERGIA

Podjetje ENEKOM, d.o.o.  se je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije vključilo v evropski projekt SINERGIA. Glavni namen projekta je povečevanje učinkovite rabe energije skozi proces inovacij v mala in srednje velika živilska podjetja mediteranske regije.
V okviru projekta bodo potekala energetska svetovanja v sedmih podjetjih iz vinarske, pekarske in mesno-predelovalne industrije. Pred pričetkom ogledov posameznih podjetij je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila dve srečanji, kjer je mag. Bogomil Kandus predaval o stanju in metodah izboljšanja energetske učinkovitosti.

Na spodnji povezavi je dostopen krajši predstavitveni video o projektu.

 

14. in 15. maj - Evropska konferenca Energy Manager

Na Dunaju je bila 14. in 15. maja 2014 že peta mednarodna konferenca energetskih  menedžerjev v okviru projekta EUREM. Osnovni cilj EUREM-a je priprava in izpeljava kakovostnih izobraževanj za energetske menedžerje in sorodne kadre, s ciljem pridobiti pomembna znanja in spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev.
V okviru konference so organizatorji v treh kategorijah (malo, srednje veliko in veliko podjetje) podelili priznanja najboljšim projektom s področja energetske učinkovitosti. V kategoriji malih podjetij je najvišje priznanje (European Energy Manager of the Year 2014, Small Enterprises) prejel Janez Trošt, vodja energetike v družbi Pivovarna Union d.d., in sicer za projekt »Optimizacija pri klimatizaciji polnilne linije S5«. Pivovarna Union je samo z izvajanjem predlaganih organizacijskih ukrepov v omenjenem projektu letno prihranila 956 MWh električne energije in toplote ali 66.000 evrov stroškov za energijo ter znižala letne emisije CO2 za 330 ton. Gre za enega izmed več kot desetih uspešno izvedenih ukrepov z manjšim finančnim vložkom (low-cost) v družbi v zadnjih treh letih. Omenjeni ukrepi temeljijo na podrobni analizi delovanja obstoječih sistemov, narave delovanja proizvodnih in energetskih procesov, optimizaciji tehničnih nastavitev v skladu z dejanskimi potrebami obratovanja, izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih ter poznejšo kontrolo nad izvajanjem priporočil. Takšni ukrepi so sicer videti preprosti, vendar so zaradi spreminjanja določenih ukoreninjenih navad s stališča izvedbene plati največkrat bistveno težji kot tehnično zahtevnejše investicije.
Podjetje ENEKOM, d.o.o. že več let uspešno sodeluje z družbo Pivovarna Union, d.d. na področju energetske učinkovitosti in tudi zaradi tega je nagrajeni projekt potekal pod mentorstvom Gregorja Kusteca iz podjetja ENEKOM, d.o.o.
Glavna nagrada v posamezni kategoriji je šla tako že tretjič v roke slovenske družbe, kjer je kot mentor sodelovalo podjetje ENEKOM, d.o.o. V letu 2010 sta namreč nagradi prejela Dušan Novkovič iz podjetja Acroni Jesenice v kategoriji velikih podjetij in Matija Tacer iz podjetja Iskra Sistemi, d.d. v kategoriji malih podjetij. Nagrajena projekta sta potekala pod mentorstvom mag. Bogomila Kandusa.

 


Maj 2014 - Lastniki se menjajo, spremljanje rabe energije ostaja

ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., je bil ustanovljen pred 15 leti in se v tem obdobju ves čas ukvarja z energetsko učinkovitostjo.
Prejeli smo vrsto priznanj, med drugimi tudi priznanje za energetsko učinkovit projekt leta za vzpostavitev ciljnega spremljanja rabe energije v podjetju Livar, d.d. iz Ivančne Gorice in zlato priznanje območne gospodarske zbornice za ciljno spremljanje rabe energije v podjetju Acroni, d.o.o.
Sodelujemo s podjetji, ki predstavljajo približno desetino porabe energije v slovenskem gospodarstvu, med katerimi so Krka, d.d., Luka Koper, d.d. in Pivovarna Union d.d. Ravno pri slednji smo v preteklem letu vzpostavili sistem ciljnega spremljanja rabe energije, ki je med najboljšimi v Sloveniji in tudi v širšem prostoru.
ENEKOM deluje tudi na področju skupin manjših porabnikov energije. Sodelujemo namreč z Goriško lokalno energetsko agencijo pri uvajanju sistema ravnanja z energijo SUE v primorskih občinah. Prav tako opravljamo funkcijo energetskega menedžerja v več kot 30 domovih za upokojencev, ki so vključeni v Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

V ENEKOM-u redno predstavljamo svoje dosežke na pomembnih konferencah in dogodkih v Sloveniji in tujini. ENEKOM-ovi strokovnjaki tudi redno sodelujemo na izobraževanjih v okviru univerzitetnih in drugih strokovnih usposabljanj. Glavni dogodek, ki ga v družbi ENEKOM za svoje partnerje organiziramo že od leta 2006, je redna letna konferenca o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije. 

 

7. maj 2014 - Poljansko-selški forum

V sredo, 7. maja 2014 je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekal tretji gospodarski forum pod okriljem časnika Finance.

Smučarski skakalec in dobitnik dveh olimpijskih medalj, Peter Prevc, je predstavil ključne dejavnike za uspeh mladega človeka. Izkušnje o spodbujanju podjetništva mladih so podali Tadej Ješevar iz podjetja Chipolo, Tine Radinja, podžupan Občine Škofja Loka in Martin Pivk iz Šolskega centra Škofja Loka.

Poleg tega so se na forumu predstavila tudi tri rastoča, uspešna podjetja, kot primer dobre prakse – Srečo Pavlin iz podjetja Ekologija d.o.o., mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o. in mlado podjetje E-skiro d.d.


April 2014 - Energetsko najbolj učinkovit objekt

V Občini Škofja Loka so v mesecu aprilu prvič podelili nagrade za energetsko najbolj učinkovit javni objekt v občini.

Javni razpis je potekal v sklopu okoljskega projekta Loško je ekološko, pri čemer je bil v letošnjem letu poleg varstva zraka poseben poudarek namenjen energetski učinkovitosti javnih objektov.

Posebna komisija, katere član je bil tudi mag. Bogomil Kandus, je na podlagi meril (zmanjšanje porabe energije v primerjavi s prejšnjim letom, prihranki doseženi v življenjski dobi stavbe, znižanje okoljskih emisij in inovativnost pri ukrepih) ovrednotila najbolj učinkovit objekt.

Glavno nagrado je prejela OŠ Jela Janežiča, ki je v primerjavi s prejšnjim letom porabila za 20 % manj električne in toplotne energije ter skoraj 8 % manj vode. Pole tega sta posebni priznanji prejeli še Vrtec Škofja Loka in OŠ Škofja Loka – Mesto.

Po podatkih strokovne komisije so sodelujoči na razpisu v dobrem letu prihranili 65 MWh električne energije in 150 MWh toplotne energije ter za 66 ton zmanjšali emisije CO2.


Februar 2014 - Uvajanje sistema upravljanja z energijo v Občini Škofja Loka

Občina Škofja Loka je v okviru svojih aktivnosti nižanja okoljskih obremenitev in optimizacije delovanja občine prepoznala rabo in strošek energije javnih objektov v lasti občine kot pomemben dejavnik optimizacije. V letu 2013 je s tem namenom začela aktivno uvajati sistem upravljanja z energijo, najprej v osnovnih šolah in vrtcih, nato pa tudi v drugih občinskih stavbah. Sistem temelji na vzpostavljanju sistema odgovornosti za rabo in strošek energije ter akcijskemu planu ukrepanja v energetsko učinkovitost. K spremljanju rabe in stroška energije so povabljeni tudi drugi javni objekti na območju loške občine.

V okviru uvajanja sistema upravljanja z energijo se je v decembru 2012 začel vzpostavljati energetski informacijski sistem, s katerim se na mesečnem nivoju spremljajo kazalniki energetske učinkovitosti občinskih stavb.

Uvedba sistema spremljanja, v katerega je aktivno vključeno vodstvo in upravljalci občinskih objektov, je že prispevalo k nižanju rabe energije in vode v drugi polovici leta 2013. V letu 2014 se pričakuje pri rabi energije javnih objektov v lasti občine od 2 do 3 % znižanje rabe energije in vode, zgolj na osnovi izvajanja organizacijskih ukrepov dobrega gospodarjenja.

Poudariti je potrebno, da so bile izvedene tudi primerjalne analize rabe energije občinskih objektov z vzorčnimi bazami podobnih objektov, ki so pokazale, da je energetska učinkovitost večine objektov v loški občini nad povprečjem.


Februar 2014 - S sistemskim upravljanjem energije do dodatnih prihrankov

Za industrijska podjetja je pomembno, da pri vseh proizvodnih procesih upoštevajo stroške energije, tudi pri načrtovanju novih izdelkov ter izobrazijo zaposlene na vseh ravneh.

Pri upravljanju stroškov energije, mag. Bogomil Kandus, direktor ENEKOMa, za časnik Finance, izpostavlja štiri pomembne korake. Podlaga za obvladovanje porabe in stroškov energije je sodoben energetski informacijski sistem, ki zagotavlja merjenje porabe, z ustreznimi kazalniki pa tudi učinkovito rabo energije. V naslednjem koraku svetuje celosten pristop do upravljanja porabe, energetski vidiki pa naj bodo upoštevani pri vseh procesih v podjetju. Izpostavlja pomembnost vlaganja v strokovno izobraževanje kadrov, saj je znanje pri teh procesih odločilno. V zadnjem koraku svetuje spremljanje razvoja in uporabe najboljše razpoložljive tehnologije.

Pomembne korake pri zniževanju stroškov energije so naredili v podjetjih Ydria Motors, Droga Kolinska in Pivovarna Union d.d., kjer so uvedli ciljno spremljanje rabe električne in toplotne energije (CSRE).

Novice in dogodki