Novice in dogodki v letu 2013

December 2013 - Na poti do energijsko učinkovitega pristanišča

Luka Koper je v evropskem merilu le eno od pristanišč, preko katerega se oskrbuje srednja in jugovzhodna Evropa, za Slovenijo pa je ena od gonilnih sil našega gospodarstva.

V sklopu sodelovanja z ostalimi pristanišči in raziskovalnimi inštitucijami se je v Luki Koper pokazala potreba po razširjenem obravnavanju področja energetike. Družba se je tako odločila, da imenuje energetskega menedžerja in sprejme energetsko politiko kot podlago za nadaljnje delo za izboljšanje energetske učinkovitosti pristanišča.

V okviru evropskega projekta Greencranes, ki ga sofinancira Evropska unija, je Luka Koper, d.d., v sodelovanju s projektnimi partnerji Rina spa, Konecranes in ENEKOM, d.o.o. razvila pilotni sistem spremljanja porabe energentov na kontejnerskem terminalu koprskega pristanišča. V sam sistem so vključeni merilniki porabe električne energije, merilniki porabe goriva na transportnih strojih in vrste energijskih dejavnikov, ki na minutnem nivoju sporočajo porabo goriva v posebej izdelano računalniško aplikacijo ciljnega spremljanja rabe energije CSRE. Sistem omogoča spremljanje karakteristične vrednosti porabe energije in ne samo specifičnih vrednosti.

Celotno delovanje sistema in zajem podatkov bo Luka Koper, d.d., predstavila na konferenci Dan energetske učinkovitosti v pristanišču projektov GREENCRANES in GREENBERTH, ki bo 12. decembra v Portorožu.

Na spodnji povezavi pa je dostopen krajši predstavitev video o projektu. 

 

 

15. oktober 2013 - VIII. konferenca o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije 

Družba ENEKOM d.o.o. organizira za poslovne partnerje tradicionalno strokovno konferenco s področja sistemov upravljanja z energijo, ki je bila v torek, 15. oktobra 2013, v Golf Hotelu na Bledu.

Glavno vodilo konference je inovativnost na področju energetske učinkovitosti zahtevnejših porabnikov energije. V okviru konference so bili predstavljeni realni projekti zmanjševanja stroška za energijo tako v industriji, kot v javnem sektorju, ki s svojimi pristopi omogočajo izboljševanje tudi pri najuspešnejših. Uvodni govornik letošnje konference je bil g. Andrej Varšek, tehnični direktor družbe PIVOVARNA UNION d.d., LJUBLJANA.

 

Junij 2013 - Podpis pogodbe o sodelovanju z APSS iz Češke

ENEKOM je v juniju 2013 podpisal pogodbo o sodelovanju pri uvajanju energetskega informacijskega sistema CSRE s češko družbo APSS (Združenje socialnih služb Češke). Projekt predstavlja začetek večjega mednarodnega sodelovanja družbe ENEKOM na področju informacijskih storitev s področja sistemov upravljanja z energijo.

 

4. - 6. junij 2013 - Sodelovanje na mednarodni konferenci ENERGA v BIH

Junija 2013 je v Tuzli (Bosna in Hercegovina) potekala Mednarodna konferenca ENERGA,  katere se je udeležil tudi direktor ENEKOMa, mag. Bogomil Kandus.

Konferenca ENERGA ima na regionalnem nivoju značaj in cilj združevanja akterjev razvoja energetike, z namenom, da se doseže soglasje o ključnih zavezah energetskih strategij in politik. Konferenca je tudi priložnost, da strokovnjaki iz prakse, vladnih agencij, nevladnih združenj in organizacij, BH R & R in izobraževalnih ustanov, kot tudi tuji akterji, predstavijo svoje raziskovalne rezultate, izkušnje in dosežke v energetskem sektorju. Konferenca je obsegala vsebinsko pester program, na katerem so se zvrstili strokovnjaki iz različnih držav, med njimi tudi mag. Kandus, ki je predstavil referat z naslovom “Pristupi za efikasnu implementaciju sistema upravljanja energijom”. ENEKOM je na konferenci nastopil v sodelovanju z bosanskim podjetjem UNIOR BH d.o.o., s katerim ENEKOM v BIH sodeluje na projektih, ki so povezani z energetsko učinkovitostjo.


 

17. april 2013 - Župani treh primorskih občin podpisali pristopno izjavo h konvenciji županov

Agencija GOLEA je v sredo 17. aprila 2013, v prostorih Primorskega tehnološkega parka, organizirala dogodek "S KONVENCIJO ŽUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE ENERGETIKE".

Osrednji del dogodka je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov. Občinski sveti treh občin (Občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica) so v mesecu marcu 2013 izglasovali pooblastilo županom, da podpišejo pristopni obrazec. Sodelujoče občine so, poleg občine Idrija, prve primorske občine, ki so se odločile pridružiti evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske Unije 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Na evropskem nivoju je k pobudi pristopilo že 4.481 občin in mest..

Novice in dogodki