Novice in dogodki v letu 2015

15. oktober 2015 - X. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje Enekom, d.o.o. je v četrtek, 15. oktobra 2015, na Bledu organiziralo že deseto mednarodno konferenco o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), ki se jo je udeležilo več kot sto predstavnikov industrije in javnega sektorja iz Slovenije, BiH in Črne gore.
Konferenca je bila razdeljena v tri sekcije, katerih so bile glavne teme sistemski pristopi k povečevanju energetske učinkovitosti, tehnološko zahtevni projekti v industriji, pristopih v javnem sektorju in smernicah na področju energetskega menedžmenta. 

O obvladovanju rabe energije v avtomobilski industriji ter nižanju rabe energije v kmetijskih in živilskih podjetjih sta govorila predstavnika podjetja Revoz d.d. in Gospodarske zbornice Slovenije. Strokovnjaki iz kočevskega Melamina so predstavili tehnologijo izgorevanja biomase s tehnologijo vrtinčnega sloja peska, s katero so povečali učinkovitost in zmanjšali porabo energije. Lesno-predelovalna družba Esol d.o.o. iz Črnomlja je premierno predstavila izkušnje pri biomasni soproizvodnji elektrike in toplote ob uporabi tehnologije ORC, kjer energetski nadzorni sistem skrbi za energetski menedžment in optimalno rabo energije.

Mag. Erik Potočar z ministrstva za infrastrukturo je predstavil, kakšne načrte in zahteve ima država na tem področju, škofjeloški župan mag. Miha Ješe pa je z ukrepi v tisočletnem mestu najavil resno kandidaturo za energetsko najučinkovitejšo slovensko občino. Ali javni sektor v pristopih k energetski učinkovitosti že prehiteva industrijo, se je spraševal Gregor Kustec, tehnični direktor Enekoma.

Energetska učinkovitost se začne pri najmlajših, kar dokazujejo številni promocijski in izobraževalni projekti Goriške lokalne energetske agencije v vrtcih in šolah, pa tudi med upravljavci in skrbniki javnih objektov. Ker so sistemi upravljanja z energijo vse bolj standardizirani, sta različne standarde kakovosti ter prakso pri uvajanju sistemov upravljanja z energijo predstavili strokovnjakinji iz Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje.

 

29. september - Strokovno in družabno srečanje članov Zelenega omrežja

V torek, 29. septembra je v Ljubljani potekalo strokovno in družabno srečanje članov Zelenega omrežja. Glavni namen srečanja je bila izmenjava izkušenj, mnenj in vzpostavljanje novih partnerstev. V sklopu srečanja so bile predstavljene teme zelena rast in krožno gospodarstvo avstrijske Štajerske s primeri dobrih praks, energetska učinkovitost zgradb in obnovljivi viri energije s primeri dobrih praks Nemčije, najnovejše dopolnitve sistema vodenja ISO 14001, trajnostno poročanje, mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o. pa je predstavil pomen energetskih pregledov ter izpostavil izkušnje in dobre prakse pri izvajanju le-teh.

 

26. in 27. maj 2015 - Strokovno usposabljanje s področja sistemov upravljanja z energijo

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije v okviru projekta SINERGIA v času med 26. in 27. majem v kongresnem centru Thermana Park, Laško organiziralo strokovno usposabljanje s področja sistemov upravljanja z energijo. Usposabljanje je bilo namenjeno odgovornim osebam za energijo iz malih in srednje velikih kmetijskih in živilskih podjetij.

Glavni namen usposabljanja je bil posredovanje najsodobnejših znanj s področja sistemov upravljanja z energijo, usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje enostavnejših ukrepov za nižanje stroškov energije ter vzpodbuditi procese za nadgradnjo sistemov upravljanja z energijo.

Predavatelji iz podjetja ENEKOM, d.o.o. so predstavili sistem upravljanja z energijo, koncept energetskih pregledov, kazalnike energetske učinkovitosti, ciljno spremljanje rabe energije, meritve energijskih tokov, spodbujanje organizacijskih ukrepov za nižanje stroškov energije, pomembnost obnovljivih virov energije in alternativnih sistemov z energijo ter optimizacijo delovanja energetskih sistemov. Poleg tega je g. Janez Trošt predstavil primer dobre prakse uvajanja energetske učinkovitosti v družbi Pivovarna Union d.d.

Visoka ocena dogodka s strani strokovnjakov, ki so se udeležili usposabljanja, kaže potrebo po organizaciji podobnih intenzivnih strokovnih usposabljanj tudi za druge skupine končnih porabnikov energije.

 

21. maj 2015 - Mednarodna konferenca CO-EFFICIENT

V sklopu projekta CO-EFFICIENT je v četrtek, 21. maja 2015 v Portorožu potekala zaključna mednarodna konferenca z naslovom »Izboljšajte energetsko učinkovitost – izboljšajte konkurenčnost«. Konferenca je bila namenjena povezovanju strokovnjakov transportnega in logističnega sektorja ter strokovnjakov s področja energetske učinkovitosti s predstavniki majhnih in srednje velikih podjetij iz Slovenije in Evrope.

Predstavljene teme so se navezovale na področje učinkovite mestne logistike, energetsko učinkovitost v majhnih in srednje velikih podjetjih ter upravljanje z energijo na primeru dobrih praks. Poleg tega so bili predstavljeni dosežki in rešitve projekta CO-EFFICIENT. Na zaključni konferenci je, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetje ENEKOM, d.o.o., in sicer s predavanjem z naslovom »Energy management systems – examples and best practices«.

 

13. maj 2015 - Energetsko najbolj učinkovit objekt v Občini Škofja Loka

V sredo, 13. maja je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekala razglasitev dosežkov in podelitev priznanj na področju energetske učinkovitosti javnih objektov in učinkovite rabe energije v Občini Škofja Loka v letu 2014. V okviru razpisa je bila imenovana posebna strokovna komisija, v sestavi dr. Lučka Kajfež Bogataj, Vida Ogorelec, Tatjana Bernik, Alojz Bogataj in mag. Bogomil Kandus, ki je pregledala prispele prijave upravljalcev oz. lastnikov stavb ter na podlagi strokovnih mnenj izbrala prejemnike priznanj.
Priznanje za energetsko učinkovit javni objekt v Občini Škofja Loka je prejel Vrtec Škofja Loka. Vrtec Škofja Loka je v preteklem letu izkazoval rezultate celovitega pristopa k spodbujanju, tako organizacijskih, kot investicijskih ukrepov v energetsko učinkovitost. Po podatkih iz občinskega energetskega informacijskega sistema so v letu 2014 celotno rabo energije znižali za 16,4 % glede na leto 2013 ter zmanjšali emisije CO2 v višini 30.360 t.
Priznanje za dosežek pri učinkoviti rabi energije v Občini Škofja Loka je prejela družba SIBO G d.o.o. za projekt Celostni sistem spremljanja in nadzor porabe energije v podjetju. Družba namreč celostno izvaja ukrepe učinkovite rabe energije in zmanjševanja vplivov na okolje v celotnem procesu poslovanja, tako od načina gradnje objektov, njihovega obratovanja, kot tudi optimizacije energetskih in tehnoloških procesov. Družba kontinuirano niža specifično rabo energije in emisije ogljikovega dioksida na enoto granulata. Od leta 2008 do leta 2014 je znižala specifično rabo električne energije in specifično emisijo CO2 za 30 %, kar v povprečju predstavlja 5 % letno.
Poleg tega se je komisija odločila podeliti tudi posebno priznanje za dosežek na področju energetske učinkovitosti, ki ga je prejel Šolski center Škofja Loka za projekt Energetska sanacija Šolskega centra Škofja Loka.

22. april 2015 - Energetski pregledi so ključni za uvajanje sistemov energetske učinkovitosti

V času med 21. in 22. aprilom so v Portorožu potekali 17. Dnevi energetikov. Teme, predstavljene v programskem delu srečanja, so bile vezane predvsem na energetsko prihodnost. Gregor Kustec iz podjetja ENEKOM, d.o.o. je bil vodja programskega sklopa z naslovom »Kakovosten energetski pregled je ključ do energetske odličnosti«. Poudaril je pomen energetskih pregledov za uspešno uvajanje sistemov energetske učinkovitosti in za povečevanje konkurenčnosti podjetja. Poleg tega se je kritično navezal na področje energetskih pregledov v Sloveniji, kjer sicer že velja zahteva EU o periodičnem izvajanju pregledov, vendar le-ta zaostaja pri regulativi, kljub temu, da je metodologija za energetske preglede dobro pripravljena.

 

Osrednja predavateljica sklopa je bila finska strokovnjakinja Hille Hyytiä, vodja enote za učinkovito rabo virov v finskem podjetju Motiva Oy. Podjetje Motiva Oy že več kot 20 let uspešno izvaja program energetskih pregledov na Finskem in je s stalnim razvojem novih metodologij in spremljanjem kvalitete energetskih pregledov eno vodilnih podjetij v Evropi na tem področju. Predavateljica je izpostavila pomen kvalitetnega izvajanja energetskih pregledov in energetskih prenov, s katerimi na Finskem v povprečju dosegajo 15 % prihranke pri energiji in vodi. Prav tako na Finskem izvajajo projekt izrabe odvečne toplote, za kar so izdelali modele in napotke. Samo izvajanje energetskega pregleda na Finskem traja dve leti, uvajanjem modela v podjetja pa od tri do štiri leta.

Več o utrinkih iz sekcije si lahko preberete na spletni strani časnika Finance

 

17. april 2015 - Izobraževanje za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti

V času med 13. in 17. aprilom je Slovenski institut za kakovost in meroslovje organiziral izobraževanje za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Izobraževanja, ki je potekalo na Bledu, se je udeležil in ga uspešno zaključil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o.
Sistem vodenja kakovosti je lahko učinkovito orodje vodenja organizacije, saj prispeva k večji uspešnosti dela in nenehnemu izboljševanju. V sistem so vgrajeni številni kontrolni mehanizmi, s katerimi vodstvo nadzoruje izvajanje, ugotavlja morebitna odstopanja in zagotavlja pravočasno in ustrezno ukrepanje in izboljšave.

 

8. april 2015 - Upravljanje energetskega nadzornega sistema v Občini Škofja Loka

V letu 2014 se je v treh osnovnih šolah v Občini Škofja Loka vzpostavil energetski nadzorni sistem (ENS), ki predstavlja nadgradnjo sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE). Za lažje upravljanje sistema in prepoznavanje potencialov za povečevanje energetske učinkovitosti, je podjetje ENEKOM, d.o.o. organiziralo izobraževanje za vse uporabnike energetskega nadzornega sistema. Na izobraževanju, ki se ga je udeležil tudi župan občine, mag. Miha Ješe, so se udeleženci seznanili s sistemom ENS, ki omogoča on-line pregled nad rabo energije. Predstavitev je vodil Gregor Kustec, ki je udeležencem preko uporabe sistema predstavil primere dobrih in slabih praks delovanja energetskih sistemov v objektih. Poleg tega so bili v okviru celotne predstavitve predstavljeni tudi ukrepi za potencialno znižanje stroškov mesečnega obratovanja posameznih objektov.

 

1. april 2015 - Letni posvet direktorjev socialnih zavodov Slovenije

V sredo, 1. aprila je v Portorožu potekal letni posvet direktorjev socialnih zavodov Slovenije. Na posvetu je kot predavatelj sodeloval tudi Gregor Kustec iz podjetja ENEKOM, d.o.o. V sklopu predavanja so bile predstavljene predvidene zakonodajne usmeritve na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Poleg tega je bila podrobno predstavljena Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki predvideva vzpostavitev sistema upravljanja z energijo do konca leta 2015, merjenje porabe električne energije, plina in porabe toplote do konca leta 2016 ter vodenje energetskega knjigovodstva z vsebujočimi podatki za prehodna tri leta.
Glavni poudarek predavanja je bil na prikazu karakterističnih kazalnikov uspešnosti in primerjavi med domovi starejših občanov vključenih v energetski menedžment na nivoju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Skladno s prikazom so bile predstavljene tudi možne izboljšave in dobre praske vezane na večjo energetsko učinkovitost. Od začetka uvajanja sistema ciljnega spremljanja rabe energije, v letu 2010 do konca leta 2014, se je v energetski menedžment vključilo že 32 objektov. S štiriletnim sistemskim upravljanjem z energijo se je znižalo strošek energijo in vode za 1 milijon evrov letno.


 

20. marec 2015 - Zaključna konferenca projekta Sinergia

V petek, 20. marca je v Marseillu v Franciji potekala zaključna konferenca projekta Sinergia. Dogodka se je, kot predavatelj, udeležil tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o., ki je predstavil pilotno izvedbo energetskih pregledov v živilski industriji v Sloveniji.
Poleg tega so bile na konferenci predstavljene politike na področju energetske učinkovitosti v malih in srednjih podjetjih in orodja za povečevanja energetske učinkovitosti, ki so bila vzpostavljena v okviru projekta. Teme pogovorov so bili tudi potenciali obnovljivih virov energije v živilski industriji, upravljanje z energijo v malih in srednje velikih podjetjih ter primeri dobrih praks iz preteklih sorodnih projektov.

 

17. marec 2015 - Energetika in medobčinsko sodelovanje

V torek, 17. marca sta Regionalna razvojna agencija Ljubljana (RRA LUR) in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v okviru mednarodnega projekta RURBANCE: Strategije podeželsko-mestnega upravljanja in orodja za trajnostni razvoj močno spreminjajočih se alpskih območij v sodelovanju z lokalno energetsko agencijo GOLEA pripravila interaktivno delavnico na temo »Energetika in medobčinsko sodelovanje« v Kulturnem centru Vrhnika. V okviru projekta namreč poteka proučevanje možnosti krepitve povezovanja med občinami Ljubljanske urbane regije za njihovo večjo učinkovitost in bolj racionalno rabo virov na vseh področjih, med drugim tudi na področju energije.
Na delavnici je bilo predstavljeno delo lokalnih energetskih agencij, dobre prakse s področja upravljanja z energijo, spremembe Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, priložnosti v okviru finančne perspektive 2014–2012 in druge pomembne smernice s področja energije.
Na delavnici sta kot predavatelja sodelovala tudi mag. Bogomil Kandus in Erika Osterman iz podjetja ENEKOM, d.o.o., ki sta predstavila delovanje energetskega informacijskega sistema in področje upravljanja z energijo v Občinah Škofja Loka in Vrhnika. V sklopu predavanja je bil prikazan primer dobre prakse v Občini Škofja Loka o uspešnosti energetske sanacije javnih objektov v lasti občine, ki je bila izvedena v letih 2013, 2014 in 2015. V občini Škofja Loka je bila s pomočjo pridobljenih nepovratnih sredstev sanirana skoraj tretjina javnih objektov v lasti občine.9. februar 2015 - Energetska učinkovitost v vrtcih Občine Škofja Loka

V ponedeljek, 9. februarja je Gregor Kustec iz podjetje ENEKOM, d.o.o. izvedel predavanje na temo energetske učinkovitosti za vodstvo vseh vrtcev v Občini Škofja Loka. V sklopu predavanja so bile predstavljene dobre prakse in možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti. Vodstvo se zaveda pomena energetske učinkovitosti, zato je po predavanju aktivno pristopilo k izboljšanju obstoječega stanja in izkoriščanju potencialov. Z aktivnim pristopom jim je uspelo mesečne stroške za ogrevanje znižati za od 300 do 500 EUR.
Z vidika povečevanja energetske učinkovitosti so takšna izobraževanja še kako pomembna, saj uporabnikom sistema  ciljnega spremljanja rabe energije omogočajo izkoriščenje in tudi iskanje novih potencialov za zmanjšanje stroškov mesečnega obratovanja.

 

Novice in dogodki