Novice in dogodki v letu 2016

23. november 2016 - Žitna konferenca

V sredo, 23. novembra je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije potekala Žitna konferenca 2016, katere glavni namen je bila predstavitev aktualne problematike žitnega sektorja. 
V sklopu konference so bili predstavljeni izziv, ki jih ponuja slovenska žitna veriga, stanje na slovenskem žitnem trgu, aktualno dogajanje na področju FSS ter vloga proizvodnje krmil v živinoreji EU. Poleg tega je v sklopu konference potekala tudi okrogla miza s področja izzivov sodobne pridelave žit. 
Na konferenci je, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o., in sicer je udeležencem predstavil pomen energetske učinkovitosti in energetskih pregledov v žitnem sektorju. 
 
 
 

15. november 2016 - Kaj lahko pričakujemo od sprememb na področju izvajanja energetskih pregledov

V Grand hotelu Union je pod okriljem organizatorja Časnika Finance potekalo že tradicionalno Okoljsko srečanje 2016. V okviru prve sekcije je potekala tudi Okrogla miza  z naslovom “Kaj lahko pričakujemo od sprememb na področju izvajanja energetskih pregledov”,  kjer so izmenjavali mnenja Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturoRS, Mirko Marinčič iz podjetja GGE d.o.o.,  Jani Uranič, vodja vzdrževanja in energetike XELLA porobeton SI in mag. Bogomil Kandus, direktor podjetja Enekom, d.o.o. Okroglo mizo je vodil moderator mag. Boris Sučić z Instituta Jožefa Stefana.

 

Okoljsko srečanje je dogodek na visoki strokovni ravni, na katerem imajo udeleženci priložnost za izmenjavo izkušenj. Cilj organizatorja je, da z izvedbo dogodka dodatno okrepi prizadevanja vseh, ki se na svojih delovnih mestih aktivno prizadevajo za dvig gospodarske konkurenčnosti in razvoj kulture osebne okoljske odgovornosti. V zaključnem delu srečanja so bile podeljene tudi tradicionalne okoljske nagrade Financ, in sicer v štirih kategorijah. Strokovna komisija je v vsaki kategoriji izbrala po dva ali tri finaliste in med njimi zmagovalca. Letošnji prejemniki nagrad so SIJ Acroni za postopek, prijazen do okolja, Anja Dobrovič in Tina Zajič, Toring Turbine, za izdelek, prijazen do okolja, Nina Merše, Iskraemeco, za mednarodno okoljsko partnerstvo ter Primož Primožič in Zmago Skobir, Aerodrom Ljubljana, za podjetje, prijazno do okolja. Zmagovalci pa se lahko potegujejo za evropske okoljske nagrade EBAE

 

14. november 2016 - Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizacijah

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), ki jo v slovenski pravni red prenašata Energetski zakon(U.L. RS št. 17/14, 81/15) in Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda (U. L. RS št. 41/16), določa izvajanje energetskih pregledov pri vseh končnih odjemalcih energije, in sicer na vsake štiri leta
Energetski pregled morajo opraviti velike gospodarske družbe, med katere se uvrščajo družbe, ki izpolnjujejo dva od meril:
Poleg večjih proizvodnih oziroma industrijskih podjetij morajo do 31. decembra 2017 opraviti energetski pregled tudi večje neproizvodne organizacije, kot so banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev, in družbe, ki morajo v skladu s 56. členom Zakona o gospodarskih družbah pripraviti konsolidirano letno poročilo. 
Za podjetja in neproizvodne organizacije, ki morajo opraviti energetski pregled, za lažjo in pravočasno izpolnitev zahtev pravilnika in energetskega zakona Slovenski institut za kakovost in meroslovje pripravlja seminar Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizaciji, ki bo potekal 29. novembra 2016 v Ljubljani.

 

11. oktober 2016 - XI. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje Enekom, d.o.o. je v torek, 11. oktobra 2016, na Bledu organiziralo že enajsto mednarodno konferenco o sistemih ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), ki se jo je udeležilo več kot 120 predstavnikov industrije in javnega sektorja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH in avstrijske Koroške. Rdeča nit konference so bili energetski pregledi, saj je bil junija sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki po dolgem času ponovno aktualno določa zahteve za izvajanje energetskih pregledov.
V uvodne delu konference sta Rafko Atelšek, direktor podjetja Impol Infrastruktura, in dr. Štefan Merkač predstavila Impolovo pot k povečevanju energetske učinkovitosti in pristope izvajanja aktivnosti, skladno s sprejetim energetskim načrtom, na avstrijskem Koroškem. 
O podrobnih pogojih in zahtevah za izvajanje energetskih pregledov ter o novi ureditvi zelenega javnega naročanja sta govorili Andreja Belavić Benedik z Ministrstva za infrastrukturo in Maja Koković z Ministrstva za javno upravo. Predstavnik Eko sklada pa je predstavil številne aktualne finančne spodbude, tako za  občane in pravne osebe, kakor tudi za lokalne skupnosti. 
Prakso uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije in povečevanje energetske učinkovitosti v industriji je predstavil predstavnik zreškega Uniorja. Aleš Oman, izvajalec energetskih pregledov v podjetju Enekom, pa je pojasnil pomembnost kontinuiranega izvajanja energetskih pregledov. Poleg tega je pomembnost vloge energetskih pregledov v postopku certificiranja po SIST EN ISO 50001 dodobra razdelal strokovnjak iz Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje
Možnosti mobilizacije finančnih sredstev za naložbe v trajnostjo rabo energije so bile predstavljene s strani Goriške lokalne energetske agencije, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo v Občini Vrhnika pa je podal primere dobrih praks energetske učinkovitosti v le-tej. Kako si z informacijskim sistemom pomagamo pri vodenju sistema upravljanja z energijo, pa je podrobno opisal Bogomil Kandus, direktor podjetja Enekom.
 

6. oktober 2016 - Energetsko najbolj učinkovite občine

Medijsko-založniška hiša Energetika.NET že sedmo leto zapored izbira energetsko najodmevnejše občine v Sloveniji. Gre za občine, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje stanja v lokalni skupnosti. S svojim delovanjem zmanjšujejo stroške za energente, izpolnjujejo evropske in slovenske energetske in okoljske obveze ter ustvarjajo nove poslovne priložnosti, ki jih prinašata učinkovita raba energije (URE) in uvajanje obnovljivih virov energije (OVE). 
Strokovna komisija je med vsemi slovenskimi občinami v prvem krogu izbrala 70 tistih, ki redno poročajo državi o izvajanju akcijskega načrta, ter na podlagi poročil na koncu izbrala po tri super finalistke v vsaki kategoriji med malimi, srednjimi in velikimi občinami. Med super finalistke so se uvrstile občine Miren KostanjevicaNazarje in Preddvor med malimi, PivkaTolmin in Vrhnika med srednjimi ter JeseniceŠkofja Loka in Velenje med velikimi. Med vsemi izbranimi finalistkami kar pet občin pri svojem delu uporablja energetski informacijski sistem CSRE
Zmagovalke v posamezni kategoriji bodo znane v sredo, 12. oktobra 2016, ko bo potekala zaključna prireditev letošnjega natečaja.
 
 
  

27. julij 2016 - XI. konferenca Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije

Podjetje ENEKOM, d.o.o. v torek, 11. oktobra 2016 na Bledu pripravlja že XI. strokovno konferenco za poslovnepartnerje z naslovom Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije. 
Uvodni govornik na letošnji konferenci bo g. Rafko Atelšek, direktor družbe Impol Infrastrukutra d.o.o., ki v skupini Impol skrbi za energetski management. Poleg tega bodo v okviru konference predstavljeni referenčni projekti iz industrije in s področja stavb oziroma javnega sektorja, ki s svojimi pristopi stremijo k povečanju energetske učinkovitosti.
 

13. julij 2016 - Posvet o energetskem pregledu in novostih CO2 dajatev

V sredo, 13. julija je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije potekal Posvet o energetskem pregledu in novostih CO2 dajatve, namenjen velikim, srednje velikim in malim podjetjem. Energetska zakonodaja namreč predpisuje obvezno izvedbo energetskega pregleda v velikih gospodarskih družbah na vsake štiri leta. Poleg tega je z 11. junijem 2016 stopil v veljavo Pravilnik o metodologiji za izvedbo energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev
Na posvetu je bil predstavljen pregled standardov za izvedbo energetskih pregledov, možnosti za pridobitev spodbudEko sklada za mala in srednja podjetja ter ponudba izvajalcev energetskih storitev. Poleg tega so bile predstavljene novosti, ki jih uvaja nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijami ogljikovega dioksida, predvsem z vidika postopka uveljavljanja pravice do vračila CO2 dajatve in pridobivanja državnih pomoči.
Na posvetu je, kot vabljeni predavatelj, sodeloval tudi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o., in sicer je udeležencem predstavil prednosti dobro izvedenega energetskega pregleda.
 

17. maj 2016 - Dosežki na področju energetske učinkovitosti v Občini Škofja Loka

V torek, 17. maja 2016 je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekala podelitev priznanj za dosežke na področju energetske učinkovitosti v Občini Škofja Loka v letu 2015.  Na tekmovalni del razpisa, ki ga je Občina pripravila tretje leto zapored, so se tokrat prijavile tri organizacije, in sicer Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja LokaOsnovna šola Ivana Groharja in Osnovna šola Škofja Loka - mesto
Vse tri organizacije kontinuirano izboljšujejo svojo energetsko učinkovitost. V Centru slepih, slabovidnih in starejših so leta 2010 začeli z izvedbo celostne sanacije, v letu 2013 pa uvedli sistem ciljnega spremljanja rabe energije. V letu 2015 so glede na leto 2014 porabo energije znižali za 5,6 %, emisije CO2 pa za skoraj 26 ton. Na Osnovni šoli Ivana Groharja so v preteklem letu optimizirali delovanje bojlerja, na novo uredili recirkulacijo tople vode in črpalk v toplotni postaji, izklopili del nočne razsvetljave ter znižali temperaturni režim ogrevanja. Posledično so porabo energije znižali za 4 %, emisije CO2 pa zmanjšali za 12,5 ton. Med prednostnimi nalogami Osnovne šole Škofja Loka - mesto je bilo v zadnjem obdobju razvijanje ekološke naravnanosti in zdravega načina življenja. S svojimi aktivnostmi so porabo energije v letu 2015 znižali za 11,5 %, emisije CO2 pa za skoraj 25 ton. 
Strokovna komisija, v sestavi mag. Bogomil Kandus iz podjetja ENEKOM, d.o.o., dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete, Janja Leban z Gospodarske zbornice Slovenije in Tatjana Bernik ter Alojz Bogataj z Občine Škofja Loka, je pregledala prispele prijave ter na podlagi strokovnih mnenj izbrala prejemnika nagrade. Nagrado za dosežke na področju energetske učinkovitosti v letu 2015 je prejela Osnovna šola Škofja Loka - mesto.
Vse prijavljene ustanove so v preteklem letu skupaj prihranile 91,8 MWh električne energije in 158,3 MWh toplote ter zmanjšale emisije CO2 za 66,6 ton. 
 

16. maj 2016 - Enekom, d.o.o. pridobil certifikat odličnosti Excellent SME

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je v letu 2016 pridobilo certifikat poslovne odličnosti Excellent SME, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z bonitetno agencijo COFACE Slovenija. Bonitetna ocena je rezultat finančne analize poslovanja podjetja in opredeljuje varnost poslovanja s podjetjem v obdobju naslednjih dvanajstih mesecev.

 

 

 

 

19. april 2016 - Občina Škofja Loka - energetsko učinkovita ustanova

V času med 19. in 20. aprilom so v Portorožu potekali 18. Dnevi energetikov v organizaciji časopisa Finance. V sklopu vsakoletnega srečanja poteka tudi podelitev nagrad za energetsko učinkovite projekte v treh različnih kategorijah, in sicer energetsko učinkovit projekt, promocijski projekt na področju obnovljivih virov energije oz. učinkovite rabe energije in energetsko učinkovito podjetje ali ustanova. Po izboru strokovne komisije je v kategoriji energetsko učinkovit projekt priznanje prejelo podjetje Aquafil SLO, v kategoriji promocijski projekt pa družba Goodyear Dunlop Sava Tires
V kategoriji energetsko učinkovito podjetje ali ustanova je priznanje prejela Občina Škofja Loka in s tem postala prva občina v Sloveniji, ki je prejela tovrstno priznanje. V občini so v zadnjih treh letih v energetsko prenovo stavb vložili 1,3 milijona evrov. V sklopu prenove in spodbujanja energetske učinkovitosti so obnovili ovoje tretjine vseh objektov v občinski lasti, postavili energetski informacijski sistem za vrednotenje učinkovitosti na podlagi ciljnega spremljanja rabe energije, optimizirali nakup energentov in sistem ogrevanja, zmanjšali ventilacijske in transmisijske izgube objektov, zagotovili varčno uporabo električnih naprav in vpeljali še številne druge ukrepe. Na osnovi izvedenih ukrepov in že doseženih ciljev, je glavni kratkoročni cilj občine v javnih objektih v domeni občine zmanjšanje letne porabe energije na enoto uporabe površine pod 100 kWh. 
Poleg že omenjenih priznanj je strokovna komisija podelila tudi priznanje za energetskega menedžerja leta, ki ga je prejela Tatjana Bernik, vodja Oddelka za okolje in prostor na Občini Škofja Loka.
Občina Škofja Loka na področju uvajanja energetske učinkovitosti že vrsto let sodeluje s podjetjem ENEKOM, d.o.o., pri čemer prejeto priznanje dokazuje pomen kvalitetnega strokovnega sodelovanja. 

15. februar 2016 - ENEKOM, d.o.o. ponovno pridobil certifikat Bonitetne odličnosti

Podjetje ENEKOM, d.o.o. je tudi v letu 2015 pridobil certifikat Bonitetne odličnosti v najvišjem razredu, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.29. januar 2016 - Registracija blagovne znamke

Podjetje ENEKOM, d.o.o. ima za zaščito in prepoznavnost razvitih rešitev s področja sistemov upravljanja z energijo registriranih več blagovnih znamk. Med najbolj prepoznavnimi so ENIS (energetski nadzorno-informacijski sistem), CSRE (ciljno spremljanje rabe energije), DG (direktorski gumb) in SUE (sistem upravljanja z energijo). V januarju 2016 je Urad RS za intelektualno lastnino podjetju potrdil registracijo nove blagovne znamke, in sicer RES energijski prihranki. ENEKOM je pod blagovno znamko RES energijski prihranki združil vrsto pristopov za podporo procesom vrednotenja aktivnosti za dvig energetske učinkovitosti. 


7. januar 2016 - Strokovno usposabljanje s področja energetske učinkovitosti

Domu ob Savinji Celje je bilo, v organizaciji družbe ENEKOM, 7. janurja 2016 izvedeno usposabljanje tehničnega kadra iz domov za starejše, ki so na ravni Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vključeni v energetski management. Preko 45 udeležencev je, kot gostiteljica dogodka, nagovorila direktorica Doma ob Savinji Celje, ga. Bojana Mazil Šolinc.

G. Srečko Trojer in ga. Tanja Mavri, iz Doma upokojencev Podbrdo, sta opisala kako se v njihovem domu lotevajo sistemov upravljanja z energijo. Prav tako je g. Tadej Mohorič je predstavil sprejete ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti v Domu starejših občanov Preddvor. Integracija SPTE postrojenja v domovih starejših občanov in njena optimizacija pa je bila glavna tema predavanja g. Matevža Čokl iz podjetja IMP PROMONT d.o.o.

Predavatelji iz podjetja ENEKOM, d.o.o. so predstavili rezultate štiriletnega dela domov za starejše, vključenih v sistem energetskega managementa, prikaz dobrih in slabih praks na področju energetske učinkovitosti skozi prizmo informacijskega sistema upravljanja z energijo, ozadje najnovejših smernic povečanja energetske učinkovitosti in na kakšen način lahko s pomočjo informacijskega sistema upravljanja z energijo iz podatkov pridemo do koristnih informacij za nadaljnje ukrepanje.

Tako navdušenje udeležencev, kakor tudi visoki energijski prihranki najboljših domov kažejo na pomembnost prenosa dobrih praks ter izobraževanje tehničnega in drugega strokovnega kadra.

Novice in dogodki