O ENEKOMu

ENEKOM, Center za energetsko svetovanje, je bil ustanovljen v marcu 1999 v okviru Inštituta Zoran Rant, d.d. Z naraščanjem obsega poslovanja smo dejavnost s 1. 1. 2006 prenesli na družbo ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. ENEKOM se zavzema za strokovno neodvisno svetovanje in prenos najsodobnejšega energetskega znanja ter aplikativnih rešitev v industrijo in ustanove.

Glavne dejavnosti ENEKOMa so:

Ponosni smo na vzpostavljeni nivo sodelovanja z večjimi slovenskimi porabniki energije, ki se odraža v velikem številu izvedenih ukrepov in s tem znižanju porabe in stroška za energijo, kakor tudi okoljskih emisij.

 

 

Visok učinek, ki je posledica zavzetega dolgoletnega dela, določa kratko vračilno dobo naših projektov.

O ENEKOMu