O ENEKOMu

Podjetje ENEKOM je eden od pionirjev na področju energetskega svetovanja in upravljanja z energijo, z začetki, ki segajo v leto 1999. Skozi leta intenzivne prisotnosti na trgu, smo izpeljali preko 1000 energetskih projektov, sodelovali pri razvoju in sooblikovanju branže, tudi kot »trendsetter« in inovator, ki je v branži predstavljal novosti, povezoval akterje, prenašal dobre prakse, delil znanje in dvigoval strokovne kompetence.

Svoje storitve delimo na tri področja, ki so med seboj močno prepletena:

Inovativnost, močno strokovno znanje, številni uspešno izvedeni projekti  ter dobro poznavanje industrijskih branž, je spodbujalo tudi razvoj novih storitev in produktov. Mnogi med njimi so opremljeni z zaščiteno blagovno znamko, pri nekaterih storitvah pa so danes edini ponudnik na trgu -  tak primer so storitve Aktivnega energetskega managementa, ki jih Enekom edini nudi tako celovito, strokovno in v realnem času. Ob tem se fokus podjetja ne spreminja - Enekom tudi v prihodnje ostaja zavezan pomagati podjetjem in javnim ustanovam do učinkovitejšega upravljanja z energijo, doseganja ciljev na področju energetske učinkovitosti, dekarbonizacije, trajnostne rabe virov in bolj zelenega poslovanja, vse ob izkoriščanju prednosti, ki jih prinaša digitalizacija.

Pri svojem delu ostajamo zvesti lastnim zavezam kakovosti in vrednotam ter namenjamo veliko pozornost trdnim in poštenim odnosom z naročniki. Ponosni smo na vzpostavljeni nivo sodelovanja z našimi naročniki, ki se odraža v velikem številu izvedenih ukrepov in s tem znižanju porabe in stroška za energijo, kakor tudi okoljskih emisij.

Visok učinek, ki je posledica zavzetega dolgoletnega dela, določa kratko vračilno dobo naših projektov.

O ENEKOMu