Splošni podatki

ENEKOM, Center za energetsko svetovanje, je bil ustanovljen v marcu 1999 v okviru Inštituta Zoran Rant, d.d. Z naraščanjem obsega poslovanja smo dejavnost s 1.1.2006 prenesli na družbo ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. ENEKOM se zavzema za strokovno neodvisno svetovanje in prenos najsodobnejšega energetskega znanja ter aplikativnih rešitev v industrijo in ustanove.

Ime družbe:   ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšano ime firme:   ENEKOM, d.o.o.
Sedež:   Kidričeva 66a, SI-4220 Škofja Loka

Telefon:   04 515 30 70
Faks:   04 515 30 77
Elektronska pošta:   info@enekom.si

Matična številka:   2167930
ID številka za DDV:   SI47894482
Transakcijski račun:   03128-1000644714 pri SKB banka d.d.

 


Prikaži večji zemljevid

O ENEKOMu