Zakaj uvajati energetski informacijski sistem ENIS

Za kakovostno odločanje pri vodenju organizacij potrebujemo točne in takojšnje informacije. Tudi v energetiki ni nič drugače. Če želite obvladovati svojo porabo in stroške za energijo, kakor tudi procese, kjer se energija porablja, potrebujete sodoben informacijski sistem, ki temelji na meritvah rabe energije ter kazalnikih učinkovitosti (EnPI). ENEKOM gradi energetske nadzorno-informacijske sisteme pod blagovno znamko ENIS.

Vzpostavljanje energetskih informacijskih sistemov je proces, kjer se na svetovnem nivoju izvaja vrsta razvojnih aktivnosti. Tako kot je razvoj krmilnikov in računalnikov povzročil uvajanje energetskih nadzornih sistemov, se z razvojem in dostopnostjo informacijskih tehnologij ter zavedanjem o pomenu obvladovanja rabe energije, razvijajo in uvajajo energetski informacijski sistemi. 

Kakršna organizacija, tak sistem

Uvajanje informacijskih sistemov je močno pogojeno z velikostjo in vrsto organizacije. Najhitreje uvajajo energetske informacijske sisteme organizacije, kjer povzroča raba energije velik strošek v celotnih odhodkih organizacije ali kjer predstavlja strošek za energijo absolutno velik znesek. Razvoj spletnih orodij je na primer pospešil tudi uvajanje energetskih informacijskih sistemov za večje skupine manjših porabnikov energije. Ne glede na velikost organizacije pa velja, da se za uvajanje energetskih informacijskih sistemov odločajo dobre organizacije, ki cenijo pomen obvladovanja sistemov upravljanja.

Pri uvajanju energetskega informacijskega sistema se moramo zavedati, da je informacijski sistem zgolj orodje, ki ga moramo ustrezno uporabljati za doseganje prihrankov. ENEKOM pri vzpostavljanju energetskega informacijskega sistema poskrbi za ustrezne funkcionalnosti sistema (na primer zajemanje podatkov o rabi energije in energetskih dejavnikih, izgradnja kazalnikov učinkovitosti, določanje ciljnih vrednosti s sistemom CSRE, dostop do sistema, funkcijske možnosti in drugo), enako mero pozornosti posveti tudi uvajanju informacijskega sistema v poslovanje organizacije.

Kaj je sistem CSRE

Prihranki z energetskim informacijskim sistemom ENIS

 

Upravljanje z energijo