Kaj je sistem CSRE

Sistem CSRE, ki smo ga začeli uvajati pred več kot desetimi leti, je okrajšava za sistem ciljnega spremljanja rabe energije. Okrajšava CSRE, ki je postala v slovenskem prostoru že sinonim za energetske nadzorno-informacijske sisteme, ki vrednotijo energetsko učinkovitost po sistemu ciljnega spremljanja, je blagovna znamka družbe ENEKOM. Sistem CSRE je eden ključnih elementov energetskega nadzorno-informacijskega sistema ENIS.

Sistem ciljnega spremljanja rabe energije CSRE omogoča učinkovito obvladovanje rabe energije na osnovi primerjave dejanske rabe energije s ciljno rabo, ki se določi na osnovi obsega energijskega dejavnika (vzroka za rabo energije) po metodi M&T.

Metoda M&T (Monitoring&Targeting) je menedžerska tehnika, ki omogoča neposredno določanje energetske učinkovitosti glede na karakteristično rabo energije procesa, kjer se energija porablja.

Inovativne rešitve sistema CSRE

Sistem ciljnega spremljanja rabe energije CSRE vsebuje vrsto inovativnih rešitev na področju sistemov upravljanja z energijo. Med drugim omogoča:

  • natančne evidence o rabi energije; 
  • spremljanje in vrednotenje učinkovitosti rabe energije in stroškov za energijo na osnovi karakterističnih kazalnikov (EnPI);
  • primerjavo in ocenjevanje karakteristične rabe energije znotraj in izven podjetja;
  • določitev ciljnih vrednosti oziroma želene rabe energije v odvisnosti od energijskih dejavnikov;
  • izboljšanje transparentnosti nad rabo energije ter zadolžitev odgovornih oseb za vsak kazalnik učinkovitosti rabe energije;
  • učinkovito obvladovanje energijskih tokov, kakor tudi stroškov za energijo.

Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije CSRE uporabnikom omogočajo doseganje kontinuiranih prihrankov. Uspešnost sistemov CSRE potrjuje dejstvo, da je v Sloveniji sisteme CSRE uvedla večina večjih organizacij, ki so v zadnjih desetih dobila priznanje za energetsko učinkovito podjetje.

Zakaj uvajati energetsko informacijski sistem ENIS

Prihranki z energetskim informacijskim sistemom ENIS

Upravljanje z energijo